1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  İşin yapıldığı tarihteki serbest piyasa rayiçleriyle iş artışını aşan bedellerin ödeneceği hallerde, serbest piyasa rayiçlerine KDV eklenmesi de mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yüklenici tarafından mukayeseli keşif tutanağına daha fazla iş yapıldığı konusunda itiraz edilmediği gibi, fazla işin yapıldığı yeşil defter, ataşman ve bunun gibi işin yapımı sırasında davalı idare elemanlarının imzasının bulunduğu teknik belgelere de dayandırılmadığından sadece sonradan alınan bilirkişi raporu ile fazla imalâtın kanıtlandığı kabul edilemeyeceğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yapılan işlerin anahtar teslimi götürü bedel işlerde % 10 luk kısmına kadarlık kısmı için sözleşme fiyatlarının kullanılması, aşan kısmının ise yapıldığı tarihteki serbest piyasa rayiçleri üzerinden hesaplanması gerekir. İşin yapıldığı tarihin geçici kabul itibar tarihini geçmemesi gerekir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Sözleşme kapsamı haricindeki iş artış bedellerinin piyasa şartları ile ödenmesi doğru değildir. İş artış oranına kadar sözleşme hükümlerinin uygulanması gerekir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  4735 sayılı Kanunun iş artış ve azalışı ile ilgili düzenlemeleri işçi azaltılması anlamına gelmeyeceğinden, mahkemece, işçi azaltılmasının bu maddeler kapsamında ele alınıp, değerlendirilmesi doğru olmamıştır.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Götürü bedel ihalelerde sözleşme haricinde de iş yapılmışsa, fiziki imalat oranı götürü bedele uygulanmak suretiyle sözleşmeden kaynaklanan alacak tutarı bulunmalı, yeni birim fiyat esaslarına göre ilave iş bedeli hesaplattırılmak suretiyle fazla iş bedeli ilave edilmeli, yüklenicinin toplam alacağı bulunmalı, bundan ihtilâfsız olan ödemenin mahsubuyla kalan miktara 21.02.2011 tarihli ihtarnamenin tebliğ tarihi araştırılmak suretiyle, saptanacak temerrüt tarihinden itibaren faizi hesaplattırılıp sonucuna uygun bir karar verilmelidir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yasal sınır içerisinde kalan iş artışların bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, yasal sınırı aşan ilave işlerin bedelinin ise yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre belirlenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yasal sınır içerisinde kalan iş artışların bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, yasal sınırı aşan ilave işlerin bedelinin ise yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre belirlenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Sözleşmelerin ihalenin iptal edilmesi (Kamu İhale Kurumu tarafından) sebebiyle iş sahibinin kusuruyla sona ermesi hallerinde iş eksilişi hükümlerine göre karar verilmesi doğru mudur? Yüklenicinin bu maddeye göre gerçek gider ve kar kaybını talep etmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku