1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Yapım ihalesinde alacağını temlik eden yüklenici firmanın sözleşme konusu işi yerine getirip getirmediği araştırılmadan, temlik alan kişinin idare aleyhine icra takibi yapabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  İşçi alacakları iflas sıra cetvelinde veya haciz sıra cetvelinde imtiyazlı alacak olarak kabul edilerek ilk sıraya konulur mu?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Ücret hacizlerinde müstakbel alacakların haczedilebilmesi mümkün müdür? Borçlunun yüklenici olarak iş yaptığı kurumdaki beklenen hakedişlerine, alacaklarına, haciz konabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Kamu alacağından dolayı konulan hacze, adi ve imtiyazlı bir alacaklının iştiraki mümkün değildir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  İşçi ücret alacaklarının olması halinde, aynı zamanda prim borcu ve idareye borç varsa, öncelikle işçi alacaklarının hakedişlerden tahsil edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Yüklenicilerin, hem prim borcu, hem de ihale makamı olan idareye borcu varsa, hak edişlerden öncelikle primlerin karşılanması gerekir ki, ihale makamının zararının karşılanması için teminat alınmıştır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Alacakların önceliğinin tespitinde sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan İcra Dairesine aittir. Haczin talimatla uygulanması halinde sıra cetvelinin esas İcra Dairesince düzenlenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Kamu alacaklarının hacze iştirakiyle buna dair paylaştırmanın 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 206. maddesine değil, 6183 sayılı Kanunun 21. maddesinin 1. fıkrasına göre garameten yapılması konusundaki iradesinin de nazara alınmamış olması doğru görülmemiştir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  İhale ile iş alanların yatırmış oldukları teminat, prim borcunun bulunmadığına dair Kurumdan bilgi gelmedikçe iade edilemez. Prim borçlusu olan Limited Şirket, davacıdaki alacağını temlik etmiş olsa bile davacı, Kuruma karşı sorumluluktan kurtulamaz.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  İş ortaklıklarında ortaklardan birisi hakkında haciz takibi yapılması, iş ortaklığının hakedişleri üzerinde anlam ifade etmez.

  Devamını Oku