1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Emeklilik hakkı ile kıdem tazminatı talep eden bir kişinin talebine faiz yürütülebilmesi için dilekçesine emekliliğe hak kazandığına yönelik belgeyi eklemesi gerekir mi? Hastane hizmet alımı ihalesi bünyesinde çalışan bir kişinin emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı talebine yönelik dilekçeyi hastaneye vermesi yeterli midir, ihale alan şirkete verilmesi mi gerekir?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İşçinin yazılı muvafakati olmadan ücreti azaltılamaz ilkesinde, işçinin muvafakatinden ne anlaşılması gerekir? İşçini rızasının olmadığı hallerde eksik ücret üzerinden ödeme yapılabilmesi mümkün müdür? Çok KAPSAMLI ve AÇIKLAYICI bir karar.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  6356 sayılı Kanun'un 35. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ihale süresi ile sınırlı olmak üzere bir yıldan az süreli toplu iş sözleşmesi imzalanabileceğini ileri sürerek, alt işveren şirket tarafından 6552 sayılı Kanun uyarınca verilen fiyat farkına yönelik toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yürütme ve imzalama yetkisinin reddine dair davalı sendikanın işleminin hukuka aykırı olduğu öne sürülebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İşçi ücretinin azaltılması, ücrette indirim yapılması, usulüne uygun olmasa da, işçinin belirli bir süre yeni, değişmiş ücret üzerinden çalışması ve herhangi bir itirazının olmaması, yeni ücreti kabul ettiği anlamına gelir mi?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  İhaleli olarak verilen hizmet alımında, fiilen çalışmayan kişilerin çalışmış gibi gösterilerek, gerçeğe aykırı evraklarla SGK ya verilen pirim bildirgelerindeki sürelerin sigorta sicillerine işlenmesinin sağlanması ve adı geçen şahısların ileride şartların tamamlanması ile emeklilik hakkından faydalanması ve kısa vadede ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak suretiyle kurumun zararına neden olunması suç mudur? Hangi hallerde kamu görevlileri iddia edilen suçtan beraat edebilir?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hizmet alım ihalelerinde işçi ücretlerinin indirilmesi, azaltılması, işçi aleyhine esaslı değişiklik olarak kabul edilir mi? Bu tür değişikliklerin İş Kanunu’nun 22 nci maddesinde belirtilen usule göre mi yapılması gerekir?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Haksız olarak işten çıkartıldığını iddia eden işçilerin, işe iade davalarını kime karşı açması gerekir? İşçinin son çalıştığı alt işverenin iş ortaklığı olması halinde bütün ortakların muhatap kabul edilmeden dava açılması ve karar verilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  İşçinin imzasını taşıyan bordronun sahteliği ispat edilmedikçe kesin delil olarak kabul edilebilir mi? İmzalı bordroda yazılı fazla mesai tutarının, bordronun sahteliği ortaya konulmadıkça, ödendiği mi kabul edilir?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Dava açan işçinin talebi haricinde karar verilebilmesi mümkün müdür? Taleple bağlılık ilkesi ihalelerde çalışan işçilerin kıdem, yıllık izin, fazla mesai ilkelerinde nasıl ele alınır?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İşçinin yazılı rızasını almadan yapılan ücret azaltımları dava konusu olabilir mi? Bu tür davalarda işçi lehine fark ücrete karar verilmesi için ne gibi incelemeler yapılır?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hizmet alım ihalelerinde çalışan işçilerin, ihaleyi alan firmanın değişmesi halinde işten çıkartılabilmesi mümkün müdür? Yüklenici firmanın değişmesinden dolayı işine son verilen işçiler hangi şartlarla işe iade talep edebilirler? İhalelerde muvazaa ne anlama gelmektedir? Muvazaanın ispatı halinde, ihalelerde çalışan işçiler idare işçisi olarak mı kabul edilir?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Maaş bordrolarının işçiler tarafından ihtirazi kayıtsız imzalanması halinde, fazla çalışma yapıldığı öne sürülebilir mi? Hangi yöntemlerle bunun ispat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku