1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Yetersiz Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Yapılan Hesaplama Hakkında Karar

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Fazlaya İlişkin İmalat Bedelinde İspat Külfeti Kime Aittir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Nasıl Hesaplanır?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Sözleşme dışı imalat bedellerinin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin yeni birim fiyat usullerine göre mi yoksa vekaletsiz iş görme hükümlerine göre mi ödenmesi gerekir?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca birim fiyatlar yılın tamamında geçerli olmak üzere saptandığından, birim fiyatlara ayrıca endeks ilavesi yapılamayacağı.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Sözleşme ve eklerine aykırı olarak tespit edilmiş yeni birim fiyatları idarece onaylanmış olsa dahi sözleşme eki haline gelmez ve taraflar için bağlayıcı olmaz.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Asfalt yapım işinde, yama yapım işçiliği için ayrı bir fiyat belirlenmesine, yüklenicinin ihale dokümanını okuyup incelemesi ve zemin şartlarını görerek buna göre teklif vermesi ve ayrı bir fiyat teklifinde bulunmaması sebepleriyle gerek yoktur.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyatların ödendiği hakedişlere itiraz edilmemişse, kabul zamanlarında da itiraz öne sürülmemişse, yeni birim fiyatların hatalı olduğuna, sözleşmeye aykırı olarak belirlendiğine yönelik itiraz daha sonra yüklenici tarafından iddia edilemez.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Fiyatı belirlenen bir iş kaleminin idarece daha sonra değiştirilmesi ve hakedişlerde kesinti yapılması, firmanın da bu kesintilere itiraz etmemesi, idare için kazanılmış hak kabul edilmez ve yeni birim fiyatların yapılma usul ve esaslarının Hakim tarafından dikkate alınması ve incelenmesi, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Sözleşme ve eklerine aykırı olarak tespit edilmiş yeni birim fiyatların idarece onaylanmış ve ara hakedişlerde uygulanmış olması bu fiyatları sözleşme eki haline getirmez ve sözleşmenin tarafları için bağlayıcı kılmaz.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Yüklenici tarafından yapılan fazla işlerden hangilerinin sözleşme kapsamında yaptırılan ilave işler olduğu, hangilerinin de sözleşmede bulunmayan işler kapsamında kaldığı tespit ettirildikten sonra, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22. maddesinin 2. fıkrasına göre; yeni tespit edilecek fiyata göre bedeli denetime elverişli ve gerekçeli olarak hesaplattırılıp sonucuna göre karar verilmelidir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyatlar yüklenici açısından kazanılmış hak değildir. Daha sonra değiştirilebilir. Yapım işleri genel şartnamesine uyarlı olarak yeniden belirlenmesi gerekir.

  Devamını Oku