1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Yasaklılık İşlemleri

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 11. maddesinde geçici teminatın irat kaydedilebilmesi için ihaleye teklif veren kişinin ihalelere girmekten men edildiğine ilişkin karar verilmiş olması gerektiği açıklanmıştır. Bu durumda sadece iddianamenin düzenlenmiş olması kanunda tanımlanan yasaklanmış olma koşulunu sağlayamayacağından davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru olmamış hükümün bozulması gerekmiştir.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Yasaklılık İşlemleri

  Delil sözleşmesine uygun olarak yapılan fesihte ve fesih neticesinde irad kaydedilen teminat tutarı hakkında idare haklıdır. İlgili firma hakkında yasaklılık verilmesi normaldir.

  Devamını Oku