1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Hizmet alım ihalelerinde çalışan kişilerin giriş ve çıkışlarının elektronik ortamda tutulduğu hallerde, fazla mesai çalışmalarının bu kayıtlara dayalı olarak ispatlanması mümkün müdür? İhalelerde farklı firmalar nezdinde çalışan işçiler fazla mesai ve kıdem tazminatı alacağını kimlerden talep edecektir? Tanık beyanlarına dayalı fazla mesai istemi hangi hallerde gündeme gelir?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İşe iade davalarında asıl işveren olarak kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülüğünden bahsedilebilir mi? İşe zamanında başlatmayan asıl işveren idarelerin alt işveren yüklenici firmalarla birlikte sorumluluğu var mıdır? İşçilerin işe iade davalarında ortaya çıkan tutar kimden alınacaktır?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet alım ihalelerinde çalışan işçilerin asıl işveren olması sebebiyle kıdem tazminatını ödeyen idareler firmalara rücu edebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet ihalesi kapsamında çalışan işçiler kıdem tazminatı ve yıllık izin alacakları için idareleri dava edebilirler mi? İdareler işçilik alacaklarından yüklenicilerin sorumlu olduğunu iddia ederek bu davalardan kurtulabilirler mi?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Yaklaşık maliyet tespitinde yeterince dikkatli davranılmaması veya yaklaşık maliyetin fazla belirlenmesi hususu ihaleye fesat karıştırma kapsamında ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Yapım işlerinde, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde belediye veya özel idarelerden onaylı iş bitirme yerine, özel sektördeki şirket tarafından düzenlenen belgenin ihalede kullanılması ve ihalenin bu firmaya verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturur mu?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Yıllık izinde olan personellerin maaşlarını şirketler kesebilir mi? Kesilen bu maaşlar hakedişten kesinti yoluyla idarelerce tahsil edilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Sözleşme imzalandığı dönemde işçilik maliyetlerinin bilinmesi halinde, sözleşmeden tarihinden sonra asgari ücretteki artışların yüklenici tarafından talep edilebilmesi için hakedişlere ihtirazi kayıtla şerh düşülmesine gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Ulusal bayram, genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler ile kıdem tazminatlarından idareler mi yoksa yükleniciler mi sorumludur? Yüklenici tarafından bu kapsamda yapılan ödemelerin idarelere rücu imkanı var mıdır?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Tazminat

  Hizmet alım ihalesinde işçilik maliyetlerinin hatalı hesaplanmasından kaynaklı olarak yükleniciye eksik ödeme yapılması neticesinde, eksik ödemenin kolay hesap edilebilir olması sebebiyle likit alacak olarak kabulü ve icra inkar tazminatı talebi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet alım ihalelerinde çalışan kişilerin kıdem tazminatı ödemelerini tahsil eden idarelere karşı, firmalarca geri ödeme için dava açabilir mi? İhale dokümanında kıdem tazminatından firmaların sorumlu olduğuna yönelik ifadelerin bulunması bu davaları engelleyici mahiyette midir? Tahsilatı yapan idarelerin kıdem tazminatlarını işçilere henüz ödememiş olması önemli midir?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  İbra Sözleşmesi / Muvafakatname

  İşveren ve işçi arasında, işçilik alacakları konusundaki uyuşmazlığa ilişkin arabuluculuk tutanağının düzenlendiği tarih ve ibra beyanının içeriği dikkate alındığında, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri bir zamanda uyuşmazlık konusu olmadan ve işçinin başvurusu bulunmadan ibra niteliğinde arabuluculuk tutanağı düzenlenmesi, arabuluculuğa ve niteliği itibari ile cebri icraya elverişli midir?

  Devamını Oku