1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İhale ile yapılan işlerde kamu makamlarının fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatili alacakları yönlerinden sorumluluğu bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hizmet alım ihalelerinde, idareler, sonraki yıllarda yapacakları ihalelerde çalışan işçilerin ücretlerini azaltabilirler mi? İşçilerin ücretlerinin azaltılabilmesi için hangi şartlara dikkat edilmesi gerekir? Ücret azaltımını kabul etmeyen işçi, yeni yapılan ihaledeki yüzde oranının düşürülmesine rıza göstermeyen işçi, ihale makamı asıl işveren olan idareyi sorumlu tutarak dava açabilir mi? Asgari ücretin belli bir yüzdesi ödenen işlerde, ücret azaltımını kabul etmeyen işçilere sonraki yıl ücretleri bu katsayı ile artırılarak mı geri ödenmelidir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hizmet alım ihaleleri bünyesinde çalışan işçilere ilave tediye ödemesi yapılabilir. Belediye tarafından yapılan ihalede çalışan bir işçiye ilave tediye ödemesi yapılabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekir? Taşeron işçilere, diğer işçiler gibi ilave tediye yapılabilmesi hangi kurumlarda ve hangi şartlarda mümkündür?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İşletmesel karar niteliğinde olacak şekilde, hizmet alım ihaleleri bünyesinde çalışan işçilerin, sözleşmelerinin feshedilmesi neticesinde, işletmesel olarak alınan kararın yerindelik denetimi yapılabilir mi, feshin son çare olması ilkesi kapsamında ne tür bir araştırma yapılması gerekir?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hizmet alım ihaleleri kapsamında çalışan kişilerin, muvazaalı olarak çalıştıkları ispat edilirse, kadrolu işçileri yararlandıkları haklardan yararlanmalarının mümkün olup olmadığı, taşeron işçilere döner sermaye ilave tediye gibi ödemelerin yapılmasının mümkün olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hizmet ihalelerinde çalışan kişilerin haklı nedenle işten çıkartılması halinde, işçileri işe iadelerini gerektirecek bir durum bulunmamakta olup, idarelerin salt ihale makamı olması işten çıkartmayı haklı göstermemektedir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İşçinin yazılı muvafakati olmadan ücreti azaltılamaz ilkesinde, işçinin muvafakatinden ne anlaşılması gerekir? İşçini rızasının olmadığı hallerde eksik ücret üzerinden ödeme yapılabilmesi mümkün müdür? Çok KAPSAMLI ve AÇIKLAYICI bir karar.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İşçi ücretinin azaltılması, ücrette indirim yapılması, usulüne uygun olmasa da, işçinin belirli bir süre yeni, değişmiş ücret üzerinden çalışması ve herhangi bir itirazının olmaması, yeni ücreti kabul ettiği anlamına gelir mi?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hizmet alım ihalelerinde işçi ücretlerinin indirilmesi, azaltılması, işçi aleyhine esaslı değişiklik olarak kabul edilir mi? Bu tür değişikliklerin İş Kanunu’nun 22 nci maddesinde belirtilen usule göre mi yapılması gerekir?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Haksız olarak işten çıkartıldığını iddia eden işçilerin, işe iade davalarını kime karşı açması gerekir? İşçinin son çalıştığı alt işverenin iş ortaklığı olması halinde bütün ortakların muhatap kabul edilmeden dava açılması ve karar verilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Dava açan işçinin talebi haricinde karar verilebilmesi mümkün müdür? Taleple bağlılık ilkesi ihalelerde çalışan işçilerin kıdem, yıllık izin, fazla mesai ilkelerinde nasıl ele alınır?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İşçinin yazılı rızasını almadan yapılan ücret azaltımları dava konusu olabilir mi? Bu tür davalarda işçi lehine fark ücrete karar verilmesi için ne gibi incelemeler yapılır?

  Devamını Oku