1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Ekonomik krizden dolayı süre uzatımı verilebilir, yüklenici konsorsiyum talebi üzerine verilen 120 günü aşan gecikmenin, ekonomik krizden değil, taraflarının kusurundan kaynaklandığını kabullendiğinden kalan kısım için ceza kesilmelidir.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Sözleşmede yer alan hak edişlerin kararlaştırılan sürede ödenmemesi halinde gecikilen gün için süre uzatımı verilmesi hükmüne uyulurken, sözleşmeye göre günlük hakedişin bulunması, geciken hakediş tutarının buna oranlanması suretiyle verilmesi gereken sürenin kuralına uygun biçimde hesaplanması gerekirken, miktarına bakılmaksızın, her hakediş için gecikilen süre kadar gün üzerinden sonucu gidilmesi doğru değildir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Taraflar arasındaki sözleşmede inşaat ruhsatının yüklenici tarafından alınacağına dair bir hüküm yer almamıştır. Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığından ve yükleniciye ruhsat alımı ile ilgili vekâletname verildiği de iddia ve ispat olunmadığından yapı ruhsatı alma sorumluluğu kural olarak davalı iş sahibine (idareye) aittir. Bu sebeple yüklenicinin temerrüdünden söz edilemez ve işin zamanında yapılması beklenilemez. İfaya ekli ceza istenilemeyeceği gibi, yüklenicinin alacağından da mahsup edilemez.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Yüklenicinin iş değişikliği ve sözleşme dışı imalât yapıldığı savunması itiraz niteliğinde olup karşı dava açılmasına gerek olmaksızın görevi gereği mahkemelerce kendiliğinden göz önünde tutulması, fazla imalât olup olmadığı, bunlarla ilgili bedele hak kazanılıp kazanılmadığı ve varsa bu imalâtların iş süresine etkisinin saptanması gerekir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Deprem nedeniyle işte süre uzatımı verilmesi gerekir. Ayrıca, hava muhalefeti sebebiyle çalışılmayan dönemlerin işin süresinden ayrık tutulması halinde bu sürelerin de işin süresine eklenmesi gerekir.

  Devamını Oku