1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Yaklaşık Maliyet

  Yüklenicinin ihale evraklarının hazırlanmasında, yaklaşık maliyetin tespitinde ve fiyatın fahiş olarak belirlenmesinde katkısı olduğu ispat edilmediği müddetçe sorumluluğu yoktur.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyet cetveli ve ihale dokümanlarındaki fiyatların belirlenmesinde görevli idare elemanları fiyatlar ve imalatların yüksek belirlenmesi ile fazla ödeme yapılmasında kusurlu olduklarının saptanması halinde bu sebeple oluşan idare zararından, kontrol görevi olup bu görevi ihmal ederek fazla ödeme yapılmasına neden olan idare elemanları da haksız fiil hükümlerine göre kusurlarıyla oluşan fazla ödemeden kaynaklı idare zararından sorumludurlar.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Yaklaşık Maliyet

  Yüklenicinin ihale evraklarında fiyatın yüksek belirlenmesi ya da hayali imalât gösterilmesinde katkısı bulunup bulunmadığı değerlendirilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Yaklaşık Maliyet

  Yüklenicinin, ihale evraklarının hazırlanması, yaklaşık birim fiyatlarının belirlenmesi, mahal listesi ve fiyatların koruma değerlendirme ön izin komisyonunun kararı ve işin niteliğine aykırı olarak belirlenmesi ve fiyatın fahiş olarak tespitinde katkısı olduğu ispat edilemediği sürece bu sebeple yapılan fazla ödemelerden sorumlu olmadığı hk.

  Devamını Oku