1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Mahal listesinde ve pursantaj tablosunda olmayan bir imalatın, teknik şartnamede yeterli açıklaması da yoksa, uygulama projesinde yazılı işin yapılması halinde, yüklenici bu işi ilave iş olarak kabul edip idareden para talep edebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Sözleşmede her türlü yapı izin belgeleri vb. masrafların yüklenici tarafından karşılanacağı yazması, teknik şartnamede ise bu tür masrafların idare tarafından karşılanacağı ifade edilmesi halinde hangisine göre hareket edilir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Dairelere konulan gaz dedektörlerinin zorunlu olduğu, ancak, mahal listesinde gösterilmediği hallerde, yapılan bu işlerin bedellerinin serbest piyasa rayiçlerine göre hesap edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Buradaki uyuşmazlık, sözleşmede gösterilen alan ile projedeki alan arasındaki fark imalât bedeli noktasında toplanmaktadır. Uygulama projeleri ihale sırasında incelemeye sunulmuş, davacı da tüm belgeleri okuyup inceleyerek teklifini sunmuştur. İşinin uzmanı sayılan yüklenicinin projelerdeki inşaat alanının miktarını bilmesi gerekir. Ayrıca sözleşmenin hükümleri ile ihale dokümanı arasında çelişki veya farklılık olması durumunda ihale dokümanında yeralan hükümler esas alınacağına göre ihale dokümanı kapsamında yer alan projelerdeki miktara göre imalât yapılacağı, sözleşmede projeden daha az alan gösterilmesini sonuca etkisi olmadığı da açıktır.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Hükümleri varken, doğrudan mahkemeye fesih başvurusunda bulunulması doğru olmadığı gibi, Borçlar Yasası hükümlerinin de kıyasen uygulanabilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku