1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  İş yaptırıldıktan sonra, ödemenin yapılması amacıyla ihale yapılması, ödeme için ihale evrakları hazırlanması suç mudur? Fiili duruma uygun olarak göstermelik ihale yapılması ihaleye fesat karıştırma veya görevi kötüye kullanma suçu kapsamında ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İdarelerin asıl işveren olarak kabul edildiği hizmet alım ihalelerinde, idareler ödenmeyen işçilik alacaklarından dolayı sadece 3 ayla sınırlı olarak mı sorumludur?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hizmet alım ihalelerinde, idareler, sonraki yıllarda yapacakları ihalelerde çalışan işçilerin ücretlerini azaltabilirler mi? İşçilerin ücretlerinin azaltılabilmesi için hangi şartlara dikkat edilmesi gerekir? Ücret azaltımını kabul etmeyen işçi, yeni yapılan ihaledeki yüzde oranının düşürülmesine rıza göstermeyen işçi, ihale makamı asıl işveren olan idareyi sorumlu tutarak dava açabilir mi? Asgari ücretin belli bir yüzdesi ödenen işlerde, ücret azaltımını kabul etmeyen işçilere sonraki yıl ücretleri bu katsayı ile artırılarak mı geri ödenmelidir?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Teknik şartnameye, ihale dokümanına aykırı olarak yemek hizmeti sunan kişilerin sözleşmesinin feshedilerek teminatının gelir kaydedilmesi mümkün müdür? Yüklenici hakkında ceza kesilmiş olması sözleşmenin feshine engel midir?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenici hakkında verilen yasaklama kararı konusu adli mahkemelerde görülebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Teknik şartnamede yazılı şartlara, niteliklere nazaran daha kalitesiz mal teslim eden, istenilen teknik kriterleri karşılamayan daha kalitesiz akaryakıt teslimi yapan firma edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlemiş kabul edilir mi?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Sözleşme imzalanacak firmaların kesinleşmiş SGK ve vergi borçlarına yönelik belgeleri sahte olarak getirmesi halinde, ihaleye fesat karıştırma suçu oluşur mu? Evrakta sahtecilik suçunun oluşması için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Teknik şartnamede yazılı maldan daha kaliteli bir malı teslim eden yüklenicinin bu talebinin uygun görülmeyerek, malın kabul edilmemesi ve sözleşmenin feshedilmesi haklı mıdır? Daha kaliteli bir malı idarenin alması veya teknik şartnamede yazılı maldan başka bir malı alması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  İhale bedelinden daha yüksek bedelle iş deneyim belgesi düzenlenmesi resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturur mu?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı hesabında tavan ücret hangi tarihe göre ve ne şekilde belirlenir? Tavan ücretin aşılmasını gerektirir haller neler olabilir? Tavan ücretin veya kıdem tazminatı ödenecek gün sayısının değiştirilebilmesi mümkün müdür? Detaylı ve açıklayıcı bir karar.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hizmet alım ihaleleri bünyesinde çalışan işçilere ilave tediye ödemesi yapılabilir. Belediye tarafından yapılan ihalede çalışan bir işçiye ilave tediye ödemesi yapılabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekir? Taşeron işçilere, diğer işçiler gibi ilave tediye yapılabilmesi hangi kurumlarda ve hangi şartlarda mümkündür?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İşletmesel karar niteliğinde olacak şekilde, hizmet alım ihaleleri bünyesinde çalışan işçilerin, sözleşmelerinin feshedilmesi neticesinde, işletmesel olarak alınan kararın yerindelik denetimi yapılabilir mi, feshin son çare olması ilkesi kapsamında ne tür bir araştırma yapılması gerekir?

  Devamını Oku