1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, sendika toplu sözleşme görüşmelerinden kaynaklı fiyat farkı talebinde, ihaleyi alan firmanın yetkilendirme tarihi ve işin süresinin bitimine 1 yıldan az bir zaman kalmasının etkisi var mıdır?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  6356 sayılı Kanun'un 35. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ihale süresi ile sınırlı olmak üzere bir yıldan az süreli toplu iş sözleşmesi imzalanabileceğini ileri sürerek, alt işveren şirket tarafından 6552 sayılı Kanun uyarınca verilen fiyat farkına yönelik toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yürütme ve imzalama yetkisinin reddine dair davalı sendikanın işleminin hukuka aykırı olduğu öne sürülebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  2013 tarihinden önceki döneme ilişkin fiyat farkı kararnamesine göre iki asgari ücret arasındaki fark ve işveren primlerinin fiyat farkı olarak ödenmesi gerekirken, yüzde fazla alan personellere bu kapsamda fazla ödeme yapılması ve fiyat farkının da yüzdeli hesabı hatalıdır

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Asgari ücretin yüzde fazlası alan personellere, iki asgari ücret arasındaki farkın ödenmesinde sakınca olmadığı, yüzde fazlası hesabı yapılmasına gerek olmadığı hakkında olup, önceki fiyat farkı kararnamesine ilişkindir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı verileceği belirtilmesine karşın, katsayılara yer verilmeyen taşıma hizmet alımında, sadece katsayılara yer verilmediği için fiyat farkı hesabı yapılmaması Medeni Kanunun 2 nci maddesi ile bağdaşmaz.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Sözleşmede yer alan fiyat farkı katsayılarına ve düzenlemesine göre işlem yapılması gerekirken, iş artış ve eksilişlerine yönelik düzenlemeye göre işlem yapılması doğru olmamıştır ve fiyat artışlarının fiyat farkı olarak yükleniciye ödendiği, ancak düşüşlerin fiyat farkı kesintisi olarak dikkate alınmadığı olayda değerlendirme hatalı olmuştur.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  5510 sayılı Kanun kapsamında ödenen teşviklerin hakedişlerden kesilebilmesi, getirilen düzenlemenin amacı ile uyuşmadığından ve işverenlere teşvik olduğundan kesilebilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İşçilere asgari ücret artışı değil de, asgari ücret artışının oransal yansıtılması neticesinde ortaya çıkan fazla ödemenin işçilerden alınmasına 4857 sayılı Kanunun 62. Maddesinin engel olmadığı, Bakanlar Kurulu kararına uyarlı olarak hesaplamaların ve ödemelerin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerektiği, idarenin asıl işveren olmasından kaynaklı ve sorumluluğu bulunduğu tespitiyle karar verilmesi isabetli değildir. Alt işveren konumunda bulunan yüklenici firmanın hak edişlerinde yapılan artış ile işçi ücretinde yapılan artış arasında ilişki kurulup kurulamayacağı araştırılmalıdır.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hazinece karşılanacak % 5 teşvikin hakedişlerden kesilmemesi gerekir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinden kaynaklı olarak getirilen % 5’lik avantaj teşvik mahiyetindedir, yükümlülüklerini yerine getiren bir kişiden bu teşvikin alınmaması gerekir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hazine tarafından karşılanan % 5'lik teşvikin yüklenici firmaya iadesi hukuki olarak mümkün değildir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alımlarında katsayı belirlenmemiş olsa da, fiyat farkı verileceğine yönelik düzenleme yapılmışsa, yeniden katsayı belirlenerek fiyat farkı hesabı yapılmalıdır.

  Devamını Oku