1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Hizmet işlerinde tekliflerin eşitliği halinde; düzeltme beyannamelerinin dikkate alınmadan ihalelerin sonuçlandırılması, ilk beyannamedeki tutarlara göre karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde 0.000001 TL'lik teklif kabul edilebilecek ancak 0.00 TL teklif veren istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  ½ homojenize yoğurt” kalemi için miktarın idarenin belirlediği şekilde 16290 adet yazıldığı, birim fiyatın 0,0000006 TL ve birim fiyat ile miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarın 0,009774 TL olarak teklif olarak verilmesi doğru mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Miktar ve birim fiyat çarpımı sonucunun tutar kısmını vermesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Oda Kayıt Belgesi

  İş ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda pilot ortağın ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunması gerektiği hk.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif cetvelinin 3.satırında, birim fiyatla, miktarın çarpımı sonucu hesaplanan tutarın 322.250,40 TL olması gerekirken 322.250,04 TL olarak yazan istekli toplam teklif tutarı doğru olsa dahi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli üzerinde yer alan imzaların karşılaştırılması sonucunda imza sirkülerinde yer alan imza ile birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli üzerindeki imzalar arasında bariz farklılık olduğu anlaşılamadığından imza sirkülerinde yer alan imza ile teklif mektubunda yer alan imzaların birbirine benzemediği gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmayacaktır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Teklif edilen birim fiyat sütunundaki rakamları ay üzerinden hesaplayarak birim fiyat teklif mektubunu veren isteklinin ihaleden aritmetik hatadan dolayı değerlendirme dışı bırakılması gerekir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfının hangi işe ait olduğunun belli olmadığı, ayrıca teklif zarfı üzerinde yer alan ihale kayıt numarasının da farklı bir işe ait olması durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Başka bir ihaleye ait bilgilerin yer aldığı teklif zarfının ihale komisyonuna ulaşmış olsa dahi değerlendirme dışı bırakılması gerekir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfının idareye verilmesine rağmen teklif zarfı komisyona ulaştırılmamışsa, işlem temel ilkelere aykırı olduğu için ihalenin iptali gerekir ve sorumlular hakkında soruştura açılması gerekir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Hangi firmaların teklif zarflarının idareye teslim edildiği teklif zarfı alındı belgesinden anlaşılır.

  Devamını Oku