1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  472 araçlık İhalenin kısmi teklife açık olmadan çıkılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirilmesinin Tüm İstekliler Açısından Mı Yapılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda makine ve teçhizata ilişkin “Makine ve ekipmanların bilgilerinin ayrı ayrı belirtilmesi istenmesine rağmen her hangi bir anlaşılabilir ve açıklayıcı bilgi bulunmadığından yeterlik bilgileri tablosu uygun değildir” gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma işlemi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  YÜK TAŞIMA HİZMET ALIMINDA AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASINA İLİŞKİN KARAR

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  YÜK TAŞIMA HİZMET ALIMINDA AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASINA İLİŞKİN KARAR

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunda Vergi Kimlik Numarasının Yer Almaması Durumunda Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Sözleşme Tutarı ve Fatura Tutarı Uyuşmuyorsa İş Deneyim Belgesi Nasıl Hesaplanacaktır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Ön Mali Kontrolün Olumsuz Görüş Vermesi Gerekçe Gösterilerek İhalenin İptal Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Örnek Aşırı Düşük Savunması

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlilik Belgelerinin İhale Kapsamında Sunulmasının Açık Ve Net Olarak İfade Edilmesi Gerektiğine Dair Karar

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Belediyenin Yapmış Olduğu İhaleye Kendi Ortağı Olduğu Şirketinin Girmesi Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektbunun Son Sayfasının Sadece Kaşelenmesi Yeterli Olacak Mıdır?

  Devamını Oku