1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhaledeki İşin Miktarının Değişmesi Tek Başına İhale İptal Sebebi Olabilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhalenin Bir Kısmının İptaline Sebebiyet Veren Hastane ile İlgili Gerekçesinin İhalenin Diğer Kısmında Geçerli Olmaması Durumunda İhalenin Tümü İçin İptal Kararı Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Kamu İhale Kurulu’nun İptal Kararından Sonra Söz Konusu Hizmetin Daha Uygun Alınabileceğine Yönelik Gerekçeyle İhalenin İptali Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Ön Mali Kontrol Sürecinin Devam Etmesi Gerekçe Gösterilerek İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  iki teklif arasında oluşan 5.421.901,89 TL’lik fark göz önüne alındığında, teknik şartnamenin revize edilerek yeniden ihaleye çıkılmasının kamu yararı doğrultusunda uygun olacağı doğrultusunda bir iptal gerekçesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Yaklaşık Maliyete Yakın Teklif Sunmak Değerlendirme Dışı Bırakılmasına ve İhalenin İptaline Sebep Oluşturmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Malzemede Kullanılacak Polikarbon Malzemeden Vazgeçilmesi Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplandığı Gerekçesiyle İhalenin İptali Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhalede orijinal katalog sunulması, bunlar yabancı dilde ise katalogların yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve noter tarafından onaylanması” şeklinde yazmak yerine sadece “7.5.6. İstekliler, teklif edecekleri ürüne ilişkin fotoğraf ve/veya katalogları tekliflerine ekleyeceklerdir.” şeklinde yazılmış olması ihalenin idare tarafından iptaline gerekçe olarak gösterilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Aynı ihale yetkilisi tarafından aynı idare bünyesindeki bir karar ile yeni bir ihale yapılması yönünde alınan karar üzerine ihtiyacın değişmiş olmasından bahisle ihalenin iptal edilmiş olması hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Sınır Değeri Altın da Kalın Değerlendirme Dışı Bırakılan Firma İle Kıyas Yapılarak ve Yaklaşık Maliyetin Gerçekçi Tespit Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku