1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Taşımacılık yapan ancak NACE kodunda personel taşımacığı yapmayan isteklinin faaliyet alanı çerçevesinde teklifi geçerli kabul edilecek midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Müstenidattır tek başına kullanılamaz şerhi taşıyan ticaret sicil gazetesi kabul edilecek midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil gazetesinin yerini aynı bilgileri ihtiva etmesi şartıyla İmza Sirküleri de Karşılayacak Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  TİCARET SİCİL BELGESİ FOTOKOPİ OLABİLİR Mİ?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Firmaların Faaliyet Alanına İlişkin Belgeleri İhale Komisyonu Tarafından Talep Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazete’sinde Ortaklık Durumunun Yer Almaması İhaleden Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi Midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Gerçek Kişi ihaleye katılan isteklilerin ticaret sicil gazetesi sunmalarına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazete’sinin İnternet Çıktısının Sunulması Yeterli Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Tek Ticaret Sicil Gazetesi Bulunan Firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde TC Kimlik Numaralarının Yer Almaması Ancak EKAP’ta Yer Alması Durumunda İsteklinin Teklifi Kabul Edilecek Midrir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazete’sinde İstekli Firmaya Ait Ortakların Hepsinin TC Kimlik Numaralarına Yer Verilmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazete’sinin Fotokopi Olarak Sunulması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicili Gazetesi’nin asıl veya yetkili mercilerce onaylı suret olmaması (fotokopi olması) teklifin kabul edilmesini engeller mi?

  Devamını Oku