1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Personel çalıştırılmasında dayalı olmayan hizmet alımlarında kıdem tazminatından idare sorumlu değildir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı konusunun ihale dokümanında düzenlenmesi zorunlu değildir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Asıl işverenin kamu kurum ve kuruluşları olduğu, personel çalıştırılan hizmet işlerinde kıdem tazminatı yükleniciler tarafından tekliflerine dahil edilecek bir gider olmaktan çıkarıldığı, yemek ihalelerinde kıdem tazminatının idarelerce ödeneceği ancak ihale dokümanında düzenleme yapılmasına yönelik bir zorunluluk olmadığı hk.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Çöp toplama, kent temizliği ihalesinde işçilik gideri toplam maliyetin % 70'inin altında olsa da, personel çalıştırılmasına dayalı olmasa da, 4734 sayılı Kanunun 62 e bendi kapsamında yapılan bir hizmet olduğu ve kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği hk.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı ifadesine yer verilmeden şartnamelerde işçinin özlük haklarından yüklenici sorumludur ifadesi esasa etkili bir hukuka aykırılık değildir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Ücretlerin ödenmemesi işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir. Ücretsiz izne çıkılan dönemler için de kıdem tazminatı hesabında herhangi bir hesaplama yapılmaz, bu günler dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatını gerektirecek şekilde askerlik, kadın işçinin evlenmesi somut olayda söz konusu olduğu gibi emeklilik nedeni ile hizmet sözleşmesinin feshi halinde karşı tarafa önel verme zorunluluğu yoktur. Bu bakımdan emekliye ayrılan davacı işçinin davalı bankaya önel vermeksizin işyerinden ayrılması nedeni ile davalı ve karşı davacı banka yararına ihbar tazminatının hüküm altına alınması hatalıdır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Bölümüne “Kıdem tazminatına ilişkin tüm sorumluluk yükleniciye aittir” ibaresinin yazılması Kanun hükümleri karşısında anlam ifade etmemektedir, sorumluluk yine idareye aittir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İdari şartnamede sözleşmelerin belirli süreli iş sözleşmesi yahut belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılması 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen esaslar dâhilinde kıdem tazminatlarının ödenmesine engel nitelikte olmayacaktır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İş Kanununda Gerçekleştirilen Son Değişikliklerden Sonra İhale Dokümanına "Yüklenicinin faaliyetinden doğan her türlü resim, harç, tazminat ve cezalar ile çalıştırılan personel ile ilgili doğabilecek tüm mükellefiyetler, ücret, vergi, SGK primi, prime esas matrah artışı gibi tüm yasal yükümlülükler ve ayrıca doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler tamamen yükleniciye aittir." Tarzında hükümler konması hukuken mümkündür.

  Devamını Oku