1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş Deneyime Esas Fatura ve Hakedişler Fotokopi Olarak Sunulabilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Noterde tasdik edilen belgenin üzerindeki “aslının aynıdır” ve “ibraz edilenin aslının aynıdır” ifadeleri arasında belgenin ihale mevzuatına uygunluğu açısından fark bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Geçerllik tarihi geçmiş belge ile ihaleye katılmak sahte belge ile ihaleye katılmak olarak tanımlanabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş Deneyim Belgesi Fotokopi Olarak Sunulması Hukuka Uygun Mudur:?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyim belgesinin tercümesinin notece onaylanmış hali ihaleye katılım için yeterli midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  “ibraz edilenin aynıdır” veya benzer ifadelere sahip belgeler geçerli değildir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Mali müşavirler tarafından düzenlenen belgelerde kaşe yer alması zorunlu değildir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Ekap çıktısı iş deneyim belgeleri ihalelerde kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Finansal kiralama sözleşmesinin fotokopisinin sunulmuş olması belgelerin sunuluş şekline aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Gelir tablosunun hiçbir imza içermemesi durumunda söz konusu belgenin taşıması zorunlu asli unsurlarındaki bir eksiklikten ziyade hukuki anlamda bir belge bulunmadığı ve hiç sunulmadığının kabul edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İşletme kayıt belgesinde “aslı idarece görülmüştür” ibaresinin olduğu, belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri yerine idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen sunabileceğinden, isteklinin sunmuş olduğu “işletme kayıt belgelesi” mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyimi teşvik için sözleşme fotokopisinin SMMM kaşeli örneğinin sunulması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku