1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Kapasite raporunu ortaklardan herhangi birinin sağlamasının yeterlidir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İhalede istekliler tarafından teklif edilen ürünlerle ilgili her türlü katalog ve/veya fotoğraf sunulmasının yeterli olacağı şeklinde düzenleme yapılıp, bunlar üzerinden inceleme yapılacağına yönelik belirleme yoksa, katalog üzerinden herhangi bir teknik kriterin karşılanıp karşılanmadığının tespiti idare tarafından muayene ve kabul aşamasında yapılır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesi TSE veya TSEK belgesi yerine kabul edilmez.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Asfalt plentinin işyerine 40 km sınırında bulunması şartı aranması mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Katalog olarak adlandırılan belgelerin içerik ve biçim bakımından herhangi bir resmi şekli yoktur.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Kasa üzerinde Mouse üzerinde CE belgesi var olmasına rağmen ihalede bu cihazların CE belgesi talep edilmiş ise CE belgesi sunamayan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi belgesi sadece TSE tarafından düzenlenen bir belge niteliğinde değildir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İhaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında teklif edilecek ürünlerin TİTUBB kayıtlarının olduğunu gösteren belgelerin istenmesi durumunda bu belgeleri sunamayan veya sunduğu ürün TİTUBB kaydında yer almayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İhale Dokümanında Teklif İle Birlikte Sunulması Talep Edilen Katalog ve Fotoğraflar Teklif İle Birlikte Sunulmaması Durumunda İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Tarım il müdürlüğünden alınan işletme kayıt belgesinin veriliş tarihinin 31.12.2013 tarihinden önce olması durumunda 31.12.2014 tarihine kadar yeni kayıt belgesi ile değiştirilmesinin zorunlu olup belgesi değiştirmeyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  TİTUBB sisteminde ürün kayıt/bildirim işlemleri ürün numarası (barkod) üzerinden yapılmakta olup, izlenebilirliğin sağlıklı yürütülebilmesi açısından Tıbbı Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki; marka, model, katalog numarası, gruplandırma bilgileri, teknik özellikleri açısından birbirinden ayırt edici özelliği olan cihazların TİTUBB da farklı ürün numarası ile ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Yazılım ihalelerinde isteklilerin daha önce kullanmakta olduğu yazılıma ilişkin yetkili satıcılık veya yetkili temsilcilik belgelerini temin ederek ihaleye teklif verebileceklerine yönelik düzenleme mevzuata uygundur.

  Devamını Oku