1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Ödemelerin tahakkuktan itibaren banka nakit durumuna göre 150 gün içinde ödeneceği düzenlemesi hukuka uygun bir düzenleme midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İhale Şartnamesinde Asfalt Plentine İlişkin Kiralama Sözleşmesinin Teklif Dosyası Kapsamında Sunulması İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesi gereğince tahakkukun 30 gün içinde bağlanması, tahakkukun bağlanmasını takip eden 30 gün içinde de ödeme yapılması gerektiğinin belirtilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Bilişim Hizmetlerine İlişkin Olarak Teknik Şartnamede Bir Firmanın Ürettiği Bir Ürünü Tarif Eden Bir Düzenleme Yapılması Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  "Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ödeme planı çerçevesinde, muhasebe usul ve esaslarına göre ödeme yapılacaktır." düzenlemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Ramazan ayında dağıtılacak yemeklere yönelik miktar menü düzenlemesi yapılmaması hukuka aykırılık teşkil etmekte midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  "Yüklenicinin aynı gün 10 veya daha fazla eksik araç ile çalıştığının tespiti ve bu durumun 10 kez ardı ardına ya da aralıklı olarak devam etmesi durumunda yukarıda öngörülen cezalar uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 ' inci maddesinin b bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir” fesih ihbarı düzenlemesi ile birlikte düşünüldüğünde hukuka uygunluk arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Hakediş ödemelerinin 300 gün taksit halinde yapılmasına ilişkin düzenlemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Eski Fiyat Farkı Kararnamesi doğrultusunda fiyat farkı düzenlemesinin yer alması ihale sürecini etkiler mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Sözleşme Tasarısı’nda yer alan “…iş süresince İhaleyi alan yüklenicinin hakediş ödemeleri, hesap müsait olduğu takdirde hizmet verilen ayı takip eden ayda aylık olarak, eğer hesap müsait olmazsa daha sonraki ayda ödeme yapılacaktır…” düzenlemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İhale dokümanında 1 yıl üzerinden düzenlenen sözleşmenin süresi teklif mektubunda 366 gün olarak yer alması durumu hukuka aykırılık teşkil etmekte midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Taşıt Alım İhalesinde Verilecek Fiyat Teklifine ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Dahil Olacak Mıdır? Hariç Midir?

  Devamını Oku