1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Orman Mühendisleri Bir İşin Yüklenimini Yapamaz Mı? Sadece Kontrolünü Mü Yapabilirler?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  j) Yüklenici yerinden sökerek bakım veya onarım için götürmesi gereken elektrik motoru, pompa vs. gibi makinelerin bakımı veya onarımlarının her bir havuz için ihtiyaç olması halinde bir defaya mahsus bütün giderleri kendisine ait olacak şekilde yapmak zorundadır …” şeklindeki düzenlemenin teklif fiyatın hazırlanmasına engel nitelikte bir düzenleme midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Yakıt bedeline ilişkin fiyat farkı düzenlemesi yapılmamasının, yol miktarı işin süresi ve sarf edilecek yakıt miktarları göz önüne alındığında, isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlamasına engel nitelikte midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Aşırı Düşük Açıklamasının İstenemeyeceğinin Belirtildiği Bir Mal Alım İhalesinde İhale Dokümanın Diğer Hususlar Bölümünde “Yaklaşık Maliyetin %70’i oranının altındaki teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır” doğrultusunda bir düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Hizmet Alım İhalesinde Çalıştırılacak Teknik Personele İlişkin Düzenleme Yapılması Mümjün Müdür?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Proje yapım ihalesinde sadece inşaat mühendisi talep edilmesi ziraat mühendisleri açısından rekabeti engelleyici bir düzenleme olacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Yapım İşi İhalesindeki Pozlarda Temizlik Pozlarına Yer Verilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  OSGB’lerin sınır illeri dışında hizmet verebilmeleri için o illerde şube açmasının zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Belediye hizmet binasına maksimum 1200 metrede tedarikçi akaryakıt istasyonunun olması gerektiği yönünde bir düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Sözleşmede Ödemelerin En Geç Kaç Gün İçinde Yapılacağının Belirtilmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İdari şartnamelerin 25.1. maddesi düzenlemesinde (teklif fiyata dahil giderler) fiyat farkı hesabı yapılacak hususlara yer verilmesi mümkün müdür? Bu maddede ne şekilde düzenleme yapılması gerekir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İhale Dokümanında İsteklilerin ihaleye terör örgütlerine iltisakları olmadığına dair taahhütname sunulması gerektiğine dair düzenleme yapılabilir mi?

  Devamını Oku