1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyim Belgesi Olarak Düzenlenen Sözleşmede Sözleşmenin Bitiş Tarihi Bulunmuyorsa Geçerli Olarak Kabul Edilecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyim Olarak Sunulan Fatura ve Sözleşmede Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş deneyimi olarak sundukları sözleşmede işin başlangıç ve bitiş tarihi ile işin yapılacağı yerin açıkça belirtilmediği, ayrıca sözleşme ekinde Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel sektöre sunulan hizmetlerle ilgili olarak iş deneyim belgesi düzenlenen hallerde sözleşmenin imzalanması nedeniyle doğan vergisel yükümlülüklere ilişkin belgelendirme yapılması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  696 sayılı KHK (Taşeron İşçilerin Kadroya Geçmesi) sürecinde sözleşmesi feshedilen işçilerle ilgili olarak iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektöre Sunulan Sözleşmenin İş Deneyim Olarak Kabul Edilmesi İçin Sözleşmenin Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin Belirtilmiş Olması Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektöre Gerçekleştirilen Hangi İşler İçin Sosyal Güvenlik Çıktılarının Olmasına Gerek Bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyim Belgesi Yerine Geçen Belgelerin İdare Tarafından Aslı İdarece Görülmüştür Yapılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Sözleşme Tutarı ve Fatura Tutarı Uyuşmuyorsa İş Deneyim Belgesi Nasıl Hesaplanacaktır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İşin Yüzde 80’i Tamamlandıktan Sonra İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş deneyimin Tevsik İçin Sunulan Sözleşme Ekinde İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi Sunulması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş deneyim Belgesi Olarak Fatura Sunulması Durumunda Her Dair SMM veya YMM Onayı Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku