1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Doğrudan Temin

  Doğrudan Temin ‘in 22/c Hangi Durumlarda Kullanılabilir?(Örnek Karar)

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Doğrudan Temin

  Doğrudan Temin İle Gerçekleştirilen Alımlarda İş Deneyim Belgesi Düzenlene bilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Doğrudan Temin

  Başvuruya konu işin, 4734 sayılı Kanun’un “Doğrudan Temin” başlıklı 22’nci maddesi kapsamında gerçekleştirildiği, anılan Kanun’un 18’inci maddesi kapsamında sayılmaması nedeniyle, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin ile gerçekleştirilen alımların bedel içeren bir sözleşme ile gerçekleştirilmesi durumunda iş deneyim belgesi düzenlenebilir.

  Devamını Oku