1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İsteklinin pilot ortağının ortaklarının tamamına ait T.C. kimlik numarasının sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Yerli Malı Belgesi Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Birim fiyat teklif cetvelinde imza eksikliği bulunduğu gerekçesiyle sınır değer hesabına dahil edilmemesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  A.Ş. Lerde Pay Devri Defterinin Bilgi Eksikliği Kapsamında İstenilmesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesinin içeriğindeki benzer işlerin tespiti amacıyla istekliden hakedişlerin istenmesi sonucunda hakedişleri sunmayan isteklinin geçici teminatı gelir olarak kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesinin içeriğindeki benzer işlerin tespiti amacıyla istekliden hakedişlerin istenmesi sonucunda hakedişleri sunmayan isteklinin geçici teminatı gelir olarak kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Özel sektöre gerçekleştirilen işleri tevsik amacıyla faturaların sunulmuş olması ancak sözleşmelerinin sunulmamış olması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Fotokopi belge sunan bir kişinin, söz konusu belgesi bilgi eksikliği kapsamında ele alınıp, tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesi olarak sunulan faturaların yanında sunulmayan sözleşmeler sonradan tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  “İhaleye teklif sunacak istekliler; teklif dosyasında idareye verecekleri malzemelerin marka ve tiplerini belirten listeler ile varsa katalog ve fotoğraflarını sunacaklardır” düzenlemesine rağmen bu belgeyi sunmayan isteklinin bu belgeleri tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Sunulan Noter Onaylı Belgenin Yarısının Olması Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  5 yıllık ortaklık durumuna ilişkin belgenin sunulması gerektiği ihalede 1 yıllık belgeyi sunan isteklinin teklifi bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi

  Devamını Oku