1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, özellikle de tek geçerli teklifin olduğu durumda, yeterli olmayan isteklilerden ikinci fiyat tekliflerinin istenilmesi mevzuata aykırı olmadığı gibi, böyle bir hareketin firma tekliflerini etkileyeceği sonucuna ulaşmak da mümkün değildir. Yetersiz olan firmadan ikinci teklif alınması firmayı yeterli hale de getirmemektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Hizmet alımının içinde ayrıca yapım işi veya mal alımının dahil edilerek gerçekleştirilmesi işin niteliği doğrultusunda kabul edilebilir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İdare tarafından pazarlık usulü ile yapılan ihalede ilk teklifler sonucunda teklif dosyalarının incelenip isteklilerden ikinci tekliflerin alması gerekmekte olup, isteklilerin ikinci tekliflerini vermeleri yönündeki tebligatın elden veya EKAP üzerinden yapılması gerektiği idarenin bu işlemleri yapmadan ihaleyi sonuçlandırması ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalede ihale onayı ile ihale tarihi arasında 3 gün süre olması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık usulü ile yapılan bir ihalede, en az üç isteklinin ihaleye davet edildiğine dair bir bilgi ve veya belgenin eklenmesi gereklidir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Asfaltlama işinin süreklilik arzeden hizmetlerden olduğu ve kesintiye uğratılmaması gerekmekte olup öncesinde açık ihale usulü ile ihale edilen bir asfaltlama işi daha sonra işin ivediliği nedeni ile pazarlık usulü ile yapılabilecektir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Trafik Güvenliğinin Arttırılmasına Yönelik Olarak Radarlı Hız İkaz Sistemleri Yapılması İşi önceden planlanabilir bir iş olduğundan dolayı pazarlık usulü ile ihale edilmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İptal edilen süreli hizmet alımının 6 ay pazarlık usulü ile ihale edilmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Kamu İhale Kurulu Kararından sonra açık ihale usulü ile çıkılması gereken ihale parçalara bölünerek pazarlık usulü 6 ay süre ile ihale edilemez.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Kent Katı Atık Depolama Alanı Düzenlenmesi Yapım işi ihalesi Kamu İhale Genel Tebliğinin, esas ihale usulleri ile başlatılan ihale sürecinin belli bir zaman alacağı ve bu sürecin tamamlanmasına kadar geçecek sürenin de idare tarafından önceden öngörülemeyen olay "kapsam"ında değerlendirilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  … her pozdaki malzemenin bilgi formunun hazırlanması, her pozun fiyat analizinin hazırlanması işleri ile proje revizyon işlerinin ihale edilmesi esas olarak Kamu İhale Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan pazarlık usulünün işin özgün ve karmaşık olması şartını sağlamamaktadır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İptal edilen açık ihale ile gerçekleştirilen ihalede teklif veren isteklilerin pazarlık usulü ile ihalede idarece davet edilmeleri zorunlu değildir.

  Devamını Oku