1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımında Çalıştırılacak Aracın Tüm Testleri Yapmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımında Çalıştırılacak Aracın Tüm Testleri Yapmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İstenilen TSE Belgelerinin İhaleye Katılan Tek Bir Firmada Olması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İhalede Ortadan Kalkmış Bulunan Standartların İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri Herhangi Bir Kişi Tarafından Düzenlenebilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlilik Belgelerinin Mal Alım İhalesinde Yeterlilik Belgelerinin Ayrıntılı Olarak Mı İncelenmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İhale İlanında Yer Almayan Bir Yeterlilik Kriterine İdari Şartnamede veya Teknik Şartnamede Yer Verilebilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Hastanelerin Yaptığı İhalede Eşik Değer Seviyesi Ne Olarak Alınması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdari Şartnamede Yüklenici için Gerçekleştirilen Düzenlemeler Teklif Zarfında Sunulması Talep Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  “1) Yüklenicinin yurt çapında yaygın bayilikleri olması ve en az 600 istasyonda Taşıt Tanıma Sistemi bulunduğuna ilişkin belgeyi teklifi ekinde sunması gerekmektedir.” İfadesinin teknik şartnamede yer aldığı ihale aşamasında sunulması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlilik Belgelerinin İhale Kapsamında Sunulmasının Açık Ve Net Olarak İfade Edilmesi Gerektiğine Dair Karar

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Kısmi teklife açık olan ihalede yeterlilik kriterleri nasıl değerlendirilecektir?

  Devamını Oku