1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Yapı deneyimi ve kabulü mevzuat gereğince kamu idarelerince yapılmaması gereken işler için kamu idarelerince düzenlenen iş yönetme belgesi geçerli olacak mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Hisse Devri Durumunda Eski Ortağa Ait İş Deneyim Belgesi Kullanılabilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş yönetme belgesinde çalışılan tarihlerle sosyal güvenlik prim ödemeleri çelişmesi durumunda iş yönetme belgesi konusunda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş yönetme belgesi aynı ihale kapsamında farklı birimlerde bölünerek mi hesaplanması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Yapım İşine İlişkin Hizmet İşinde Kontrol Mühendisi Olarak Görev Yapan Personelin İş Deneyim Belgesi İhalelerde Yüzde Kaç Oranında Kullanılabilir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İhaleyi gerçekleştiren Karayolları Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğünden bir başka bölge müdürlüğünden emekli olan kişinin ihale dışı bırakılmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş yönetme belgesini kazanmaya esas tarih (15 yıllık sürenin hesabı için) görevden ayrılma tarihi mi, o işe ilişkin geçici kabul tarihi mi, yoksa o işte sözleşme bedelininn %80’ine ulaşma tarihi mi esas alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş Denetleme Belgesi Alabilmek Sadece Hakediş İmzalayan Şantiye Şefleri İçin Mi Mümkündür?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme belgesinin ihale sunulması durumunda 15 yıllık sürenin hesabı bu kişinin görevden ayrılma tarihi mi yoksa. İş denetlemesini yaptığı işin geçici kabul işlemleri mi olacaktır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme belgesi alabilmesi için işin mahallinde, sözleşme bedelinin % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve kontrol şefi olarak çalışmış olması gerekli midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevinde bulunanların iş denetleme belgelerinin lisans eğitimi aldıkları kendi meslek alanları kısmına ilişkin mi hesaplanması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme belgesi sahibinin, bu iş denetleme belgesini söz konusu tüzel kişilikte kullanabilmesi için tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olduğuna dair bir belgelendirme yapması gerekli midir?

  Devamını Oku