1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Kapsam

  Yemek hazırlama ve dağıtım işi ile birlikte sosyal tesis işletmeciliğinin bir arada ihale edilmesi mevzuata uygun değildir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Kapsam

  Belediye Başkanlığına ait bazı taşınmazların satışı ile Belediye Hizmet Binasının yaptırılması işinin birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilmesi bina yaptırılması işinin Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması gerektiği gerçeği karşısında hukuka uygun değildir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Kapsam

  İtiraz eden firmanın sürdürmüş olduğu eski ihale sürecinde araç takip sistemi hizmetinin genişletilebilir bir sistem olmasına karşın, idarece aynı ihtiyaca yönelik yeni bir ihale yapılması Kamu İhale Kanunu’na aykırı değildir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Kapsam

  Döner sermayelerin ihalelere katılmasında ve ihale almasında hukuki olarak bir sakınca bulunmamaktadır. Kamu kurumları başka bir kamu kurumunun ihalesine katılabilir.

  Devamını Oku