1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel Çalıştırılmamasına Dayalı Olmamasına Rağmen Personel Çalıştırılan İhalede Fiyat Farkı Ödenmemesine Yönelik Düzenleme Yapılmaması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Mesaisinin Tamamını Kamu İdaresinde Geçirecek Olan Personelin Yer Aldığı İhalede Fiyat Farkı Ödenmeyecektir Düzenlemesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Yemek Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Farkı Öngörülmek Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Yemek hizmeti alım ihalesinde fiyat farkı ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İdari Şartname’de fiyat farkı verilmesi hususundaki düzenleme yapılırken A1 işçilik maliyeti katsayısına 0,54 oranında fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği, ancak fiyat farkına ilişkin esasların 6’ncı maddesine göre işçilik maliyetine yönelik de fiyat farkı ödeneceği düzenlendiğinden ihalede işçilik gideri için mükerrer fiyat farkı verilmesi durumu oluşmakta mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat Farkı Kararnamesinin 5’inci maddesinde göre Teklif Verileceğinin Belirtildiği İhalede Katsayılara Yer Verilmemesi Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İhale dokümanında fiyat farkı hesaplamasında kullanılacak herhangi bir formül katsayı veya endeks belirtilmemiş olması durumunda fiyat farkı nasıl hesaplanacaktır

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Şoförlü servis aracının, araç maliyetinin, tamamının fiyat farkı hesabında b2 katsayısı olarak dikkate alınabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı katsayıları belirlenirken, katsayıların yuvarlanarak yazılması mümkün müdür? Bazı katsayıların virgülden sonra farklı seviyede yuvarlanarak yazılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Yaklaşık maliyetteki girdi unsurlarına göre belirlenmeyen fiyat farkı katsayıları doğru mudur? Fiyat farkı katsayılarının yaklaşık maliyetteki temsil oranlarına göre belirlenmesi nasıl yapılmalıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  A1 Katsayısına her ihalede yer verilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı hesabında katsayılara yer verilip de endekslere yer verilmemesi ihalenin iptalini gerektirir mi? Bu gibi hallerde, yani katsayılara yer verilip de endekslere yer verilmeyen hallerde katsayılar üzerinden fiyat farkı hesabı yapılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku