1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Geçici teminat mektubunu düzenleyen ... adlı yabancı bankanın, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi kapsamında Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı banka olması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda belgenin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi gereklidir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Kamu İdarelerinin Bütçe Emanetlerinde Yer Alan Tutarlar Aynı İdarenin İhalesine Katılmak İsteyen İsteklilerce Teminat Olarak Gösterilebilir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  ...-...Proje Taah." isimli isteklinin teklif dosyasında bulunan geçici teminatın idare hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu üzerinde yer alan açıklama kısmında,"...-... Proje Taah." ibaresi yerine"... Proje Taah. Ltd. Şti." ibaresi bulunmasının bankadan teyit ettirilip eğer sorun bankadan kaynaklanıyorsa isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Geçici teminat mektubu ile teklif mektubundaki tutarların aynı para birimini taşımaları gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Geçici Teminat Mektubunda ihaleyi yapan idarenin adını İstanbul İl Özel İdaresi yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yazan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılması gereklidir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Geçici teminatın kurum hesapların yatırıldığı işte dekontta işin adının yazılı olması, dekont üzerinde geçici teminat olarak yatırıldığına dair ibareye yer verilmemişse de, yatırılan paranın tutarı ve açıklama kısmında ihale adının yazıyor olması dikkate alındığında, söz konusu paranın geçici teminat olarak idare hesaplarına yatırıldığının anlaşılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Teminat mektubunda firma adının eksik veya yanlış yazılması hususu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemez ve bu şekilde teminat mektubu sunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  İdari şartnamede ihale konusu hizmetin adı "Muhtelif Temizlik İşleri Hizmet Alımı" olarak belirtilmiş ise geçici teminat mektubunda ise işin adını "hizmet alım ihalesi" olarak yer verilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Geçici teminat mektubunda işin adının, yanlış olarak yazılmış olması, ihale kayıt numarasının doğru yazılmış olması sebebiyle sorun teşkil etmeyecektir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Geçici Teminat Mektubunda İdarenin Adını Bölge Müdürlüğü Yerine İlgili Genel Müdürlüğün adını yazan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmayıp bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Teminat mektubunun geçerlilik tarihinin tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği, dolayısıyla İdari Şartnamede düzenlenen tarihten daha önceki bir tarihe kadar geçerli olduğu belirtilen geçici teminat mektubu sunan nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku