1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İlan / Düzeltme İlanı

  Düzeltme ilanı, ilk ilan tarihinden itibaren kaç gün içinde yapılabilir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İlan / Düzeltme İlanı

  Düzeltme ilanları, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde yapılabilir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İlan / Düzeltme İlanı

  İhale ilanında ikinci bir ihale tarihi belirtilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İlan / Düzeltme İlanı

  İhale dokümanında bulunmayan kritere ilânda yer verilmiş olması hukuken mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İlan / Düzeltme İlanı

  İdari şartnamenin diğer hususlar kısmına yazılan açıklamaların ilana da yazılmasına var mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İlan / Düzeltme İlanı

  İhale dokümanında yer alan maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ihale ilanında da bulunması halinde ihale sürecine devam edilebilmesi, düzeltme ilanı ile mümkün müdür?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İlan / Düzeltme İlanı

  Düzeltme ilanı ile ilanda değişiklik yapılmadan zeyilname ile idari şartnamedeki aşırı düşük teklif sorgulama maddesinin değiştirilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İlan / Düzeltme İlanı

  İhale ilanında yer alan bir düzenlemenin düzeltme ilanı yapılmaksızın sadece zeyilname ile değiştirilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İlan / Düzeltme İlanı

  Zeyilname ile yapılan değişikliklere bağlı olarak yapılması gereken düzeltme ilanının yapılmamış olmasının durumunda ihaleye devam edilebilir mi?

  Devamını Oku