1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Kamu İdarelerinin İhaleye Girmeleri Durumunda Ticaret Sicil Gazetesi Sunmamaları Durumunda Değerlendirme Dışı Bırakılmaları Nasıl Değerlendirilecektir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İsteklilerin Tekliflerinin Gerekçe Bildirilmeden Değerlendirme Dışı Bırakılmaları Hukuka Aykırılık Teşkil Etmekte Midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Kamuyu zarara uğratmak kamu ihalelerinden değerlendirme dışı bırakılması için gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Belediyenin Yapmış Olduğu İhaleye Kendi Ortağı Olduğu Şirketinin Girmesi Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Meclis Üyesi'nin Oğlu'nun İhalelere Katılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale Sürecinde İflas Eden Firma Hakkında Nasıl Bir İşlem Uygulanması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Her Suç İçin Açılan Kamu Davası İhale Dışında Kalmaya Gerektir Mekte Midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Firma temsile yetkisi olmayan ortağın sabıka kaydı firmayı etkileyecek midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Vakıf Üniversiteleri İhaleye Katılmaları Durumunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesindeki Hangi Belgeleri Sunması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması halinde, ilgili kişi ihale dışı bırakılabilir mi? Mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen kapsamında ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler ihale dışı bırakılır mı? Bu hallerde nelere dikkat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhaleye teklif veren isteklinin özel ortağının, ihale onay belgesinde gerçekleştirme görevlisi olarak imzası bulunan ve İdari Şartname’nin 1’inci maddesinin (e) bendinde ilgili personel olarak belirlenen personelin kaynı olması hukuka aykırılık arzedecek midir?

  Devamını Oku