1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Yaklaşık Maliyete İlişkin İtirazen Şikayet Başvurusu Karar Tebliğ Edildiği Tarihte Mi Başlayacaktır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Başvurusunda İhale Kayıt Numarasını Yanlış Yazman Dilekçenin Reddedilmesine Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Yargı Süreci Devam Eden Konularla İlgili Olarak KİK'in Bekletici Mesele Yapması Olanaklı Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Sürecin Anlaşılması Açısından

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale Komisyon Kararı Tebliğ Edilmeden Önce Şikayet Başvurusunda Bulunulması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  EKAP üzerinden indirilan dokümanlarda ihale dokümanına itiraz süresi ne zaman başlayacaktır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet dilekçesinde Dizi Pusulası Sunulması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet dilekçesinde Dizi Pusulası Sunulması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu kendisine gelen itirazen şikayetçesi üzerine inceleme yaptıktan sonra şikayet eden hakkında Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunabilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Vekil Olarak Gerçekleştirilen Başvurularda Kamu İhale Kurulu’na Açıkça İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Hazırlanması Gerektiğine Dair Bir İbare Olması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Mahkeme Süreçlerine İlişkin Örnek Bir Karar

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  KİK'in İstisnalar Kapsamında Gerçekleştirilmiş Alımları İnceleme Yetkisi Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku