1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Taşeron personellere banka promosyonu ödemesi yapılabilir mi? Promosyon görüşmelerinde bu kişiler de dahil edilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Mazeret iznine çıkan personelin yerine, hizmet alım ihalelerinde yeni işçi talep edilmesi mevzuata aykırı mıdır? Talep edilen yeni işçilerin maliyetine yönelik herhangi bir bedel öngörülmesine gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  “.Yüklenici, çalıştırdığı elemanların her türlü özlük haklarını ve sosyal haklarını karşılamak ve ödemek zorundadır (4857, 506 ve 5510 sayılı yasalara göre). Bu konularda İdarenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Çalışan elemanların doğum, ölüm, raporlu olma vb. gibi nedenlerle eksilmeleri halinde, eksik eleman Yüklenici tarafından ek ücret talep edilmeden karşılanacaktır." düzenlemesi ve 6.5.3'üncü maddesinde "Sosyal Güvenlik Mevzuatının her türlü işçi ve işveren hakkındaki yasalardan dolayı sorumluluk firmaya aittir..." düzenlemeleri hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Sözleşme tasarısında işçi ücretlerinin hak ediş ödenmesini beklemeden en geç ayın ilk 10 günü içerisinde ödeneceğine dair düzenleme mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İdarenin yükleniciden eleman değiştirilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İşçilerin maaşının belirli bir tarihe kadar ödenmemesi durumunda yükleniciye cezai müeyyide uygulanması hukuken sorun teşkil etmez.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Günlük 7,5 saatten fazla 11 saate kadar çalışma yapılabilir. Bunun yasaklandığı işçiler sadece madenlerde çalışan işçilerdir.

  Devamını Oku