1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malına İlişkin Düzenleme Özellikle Araçların Model ve Yıl Sınırlaması İle Birlikte Düşünüldüğünde İhale Hukukuna Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Araç Kiralama ihalesinde Teknik Şartnamedeki Hüküm Uyarınca İhale Bittikten Sonra Rekabet Oluşmadığı Gerekçesiyle İtiraz Edilmesi Sonuç Verecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Bursa’da gerçekleştirilen ihalede idarece, 2 adet arazöze sahip olduğunu araç ruhsatı ile tevsik eden başvuru sahibi isteklinin, araç ruhsatlarında yer alan Kocaeli İli dışına çıkamayacağına ilişkin şerh olması nasıl değerlendirilecektir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malına İlişkin Olarak ruhsat örneklerini sunmasına rağmen demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun sunulmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Asfalt Plentinin İhalenin Gerçekleştirildiği Yerde Kurulu Olması Zorunluluğuna İlişkin Düzenleme Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı İle İlgili Belgelendirme Nasıl Gerçekleştirilecektir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Özmala İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporları Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  126 Adet araçtan 16’sının Kendi Malı Olarak İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı Olarak Talep Edilen Araçlara İlişkin Olarak amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu sunulmasının gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  20 Adet Tır’ın Kendi Malı Olması Gerektiğine Dair Düzenleme Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin olarak ruhsat sunulması veyahut finansal kiralama sözleşmesi sunulması yeterli midir? :Yoksa idari şartnamade düzenlenen diğer hususlara da dikkat edilmesi gerekli midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  İhale’de 1 Adet Aracın Dahi Düzenlemeye Göre İhalenin İptaline Sebebiyet Verebileceğine Dair Örnek Karar

  Devamını Oku