1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı İle İlgili Belgelendirme Nasıl Gerçekleştirilecektir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Özmala İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporları Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  126 Adet araçtan 16’sının Kendi Malı Olarak İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı Olarak Talep Edilen Araçlara İlişkin Olarak amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu sunulmasının gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  20 Adet Tır’ın Kendi Malı Olması Gerektiğine Dair Düzenleme Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin olarak ruhsat sunulması veyahut finansal kiralama sözleşmesi sunulması yeterli midir? :Yoksa idari şartnamade düzenlenen diğer hususlara da dikkat edilmesi gerekli midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  İhale’de 1 Adet Aracın Dahi Düzenlemeye Göre İhalenin İptaline Sebebiyet Verebileceğine Dair Örnek Karar

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  İstekliler tarafından ihale konusu işte kullanılacak Bursa il sınırları dâhilindeki ruhsatlı taş ocağının veya taş ocağı yok ise BSK yapılmasına uygun taş ocağı sahibinden taş ocağını iş süresince kullanacağına dair noterden alacağı kira sözleşme ve ocak belgelerini teklif dosyası ile birlikte sunulması gerketiğine dair düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi malı olması gerekli araçlara ilişkin düzenlemelerin minimum ve maksimum değerlerler aralığında değil de net değerler olarak yapılması mevzuata aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı’nı Tevsik İçin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından TÜRMOB kaşesi ile onaylı 4 aracın alındığına yönelik faturalar ile “Mizan” başlıklı bir tablo geçerli sayılabilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  İdari şartname’de istanbul ili avrupa ve asya yakası sınırları içerisinde en az 1’er (birer) adet olmak üzere toplam en az iki adet asfalt üretim tesisi istenilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı Olarak İstenilen Asfalt Plentinin Kira Bedeli Ödendiğine Dair Belgenin Sunulma Zorunluluğu Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku