1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yetkili Satıcı, Üretici Belgeleri

  Türkiye’de bulunan makamlar tarafından verilen belgeler dışında bir belge istenebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yetkili Satıcı, Üretici Belgeleri

  Mal alımlarında katologların türkçe tercümesi ile sunulması hukuki zorunluluk mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yetkili Satıcı, Üretici Belgeleri

  Birinci sınıf gayrı sıhhi müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili makam kimdir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yetkili Satıcı, Üretici Belgeleri

  İmalatçının yetkili satıcısı veya temsilcisi olduğunu gösterir belgeden ne anlaşılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yetkili Satıcı, Üretici Belgeleri

  Teknik şartnamede talep edilen yetki belgesinin ihalede sunulmaması durumunda isteklinin teklif geçerli olarak kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yetkili Satıcı, Üretici Belgeleri

  Şirket ile istekli arasında imzalanan bayilik yazısı ve sözleşmesinin İdari Şartname gereği işin süresi olarak belirlenen 455 günü karşılamadığından istekli değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yetkili Satıcı, Üretici Belgeleri

  İhalede Malzemeye İlişkin İstenilen Standartlara İlişkin Belgelerin Bizzat İstekli Tarafından Sunulmasının Zorunlu Olduğunun Belirtilmemesi Durumunda İsteklinin Herhangi bir Üretici Firma Adına Sunmuş Olduğu Belgelerin Kabulu Gerekmektedir.

  Devamını Oku