1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  11.03 te İhalesi yapılan bir işte 09.03.2020 tarihinde EKAP sistemine yüklenmiş 2019 yılı bilanço ve eşdeğer belgelerin kabul edilebilir mi? Yoksa 2018 yılı Bilanço ve Eşdeğer Belgelerine Göre Mi Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilançoların EKAP üzerinden sorgulanamaması durumunda Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilançoda mali müşavir kaşe ve imzasının yer almaması ihalede değerlendirme dışı bırakılmayı gerekçe olabilecek midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilançoda yer verilen oranların yanlış hesaplanması ancak şartnamede belirlenen kriterleri sağlamaması durumunda nasıl bir karar verilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço hesaplarına ilişkin olarak örnek KİK kararı

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço Üzerindeki İsim Yanlıiş Olması Durumunda İhale Komisyonu Tarafından Düzeltilebilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Birkaç şirketin konsolide bağımsız denetim raporları üzerinden mali yeterlilik kriterleri değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İhalede sunulacak bilanço ve eşdeğer tablolardan ne anlaşılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço oranları ile mali yeterlilik oranlarındaki rakamlar birbirinden farklı ise nasıl bir işlem yapılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Devralınan şirketlerin bilanço ve gelir tabloları konsolide olarak toplanılmak zorunda mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço özeti ve hesap özeti, bilanço bilgileri kapsamında sunulması eşdeğer bilanço belgeleri kapsamında değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Özkaynak Oranı Nasıl Hesaplanır?

  Devamını Oku