1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Faaliyet Alanı Dışındaki İhaleye Teklif Verilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Numuneler hakkında iki farklı karar alınması ihalenin güvenirliliğini etkileyen bir faktör müdür?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  ÖTV değişikliği nedeiyle ihalenin iptal edilmesinin hukuka uygun olmadığına dair karar

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyet Hesabında Sarf Malzemeler ve Temizlik Malzemelerinin Dahil Edilmemesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Açıklaması Kabul Edilen Örnek

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Geçici Teminat Mektubundaki İhale İsmindeki Ufak Bir Hata İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş deneyimin Tevsik İçin Sunulan Sözleşme Ekinde İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi Sunulması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık usulü ile ihalede ikinci tekliflerin alınmaması durumunda ihale hakkında nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  EKAP üzerinden indirilan dokümanlarda ihale dokümanına itiraz süresi ne zaman başlayacaktır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım Aşırı Düşük Açıklaması Örnek

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç Kiralama İhalelerinde Personel Giderleri İçin %4 Sözleşme Ve Genel Giderler Dahil Hesaplama Yapılması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş deneyim Belgesi Olarak Fatura Sunulması Durumunda Her Dair SMM veya YMM Onayı Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku