1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde ısı yalıtım işinde B1 sınıfı yanıcı malzeme istenilmesine karşın E sınıfı malzeme kullanılması ve iki madde arasındaki fiyat farkının hakedişten düşülmemesi mümkün müdür? Sayıştay yargılamasında Başsavcılık temyiz başvurusunda bulunabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım hakediş incelemelerinde, kamu zararına hükmedilebilmesi için, teknik, bilimsel ve fiili tespitlere yer verilmesine gerek var mıdır? Projeye aykırı imalat, proje harici imalat vb. imalat eksikliklerinin teknik ve bilimsel temele dayandırılmaması ve buna yönelik savunmaların dikkate alınmaması doğru mudur?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Harcırah

  Her türlü masrafı bütçeden karşılanan bir kişiye, ayrıca yurtdışı harcırah, geçici görev yolluğu verilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kamu zararının taksitlendirilmesi ve ödenmesine yönelik süreç temyiz konusu yapılabilir mi? Bu süreç ayrı yargılama ve ilam konusu mu olmalıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Sorumluluk

  Teminatların güncellenmemesinden kaynaklı ortaya çıkan kamu zararına, belediye başkanları veya vekilleri dahil edilebilir mi? Üst yöneticilerin sorumluluğu hangi kapsamda ele alınmalıdır.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Ceza

  Temizlik hizmet alımında, ihale dokümanında öngörülen tavan temizliğinin ayda bir defa yapılmaması hali, işin tekrar eden kısımlarının yapılmaması halinde kesilecek ceza kapsamında ele alınabilir mi? İhale dokümanında öngörülen temizlik hizmetlerinin bir kısmının yapılmamasından dolayı hizmet alımlarında ceza kesintisi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı ödemelerinde yemek prim istisna tutarının değişmesinden kaynaklı olarak, bu durumun fiyat farkı hesaplamalarına yansıtılmaması ve ödemelerin hatalı yapılması kamu zararı oluşturur mu?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet ihalelerinde 3 günden az olan raporlarda, raporlu olduğu ve geçici iş göremezlik ödeneği de almayan kişilerin ücretleri hakedişten kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Döner sermaye katkı payı ödemesinin aylık sınırı ne şekilde hesaplanacaktır? Bu sınırın yönetim kurulu, yürütme kurulu kararları ile aşılması mümkün müdür? Aylık sınır hesabında denkleştirme gibi bir uygulama olabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Sorumluluk

  İmza edilen protokolün (Yazının vb.) kamu zararına sebebiyet vermesi halinde, protokolü imza edenin sorumluluğu var mıdır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Faiz

  İdareler paralarını bankaların vadeli hesaplarında piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından daha düşük faiz oranlarıyla değerlendirebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Ceza

  Ceza hesaplamalarına KDV dahil edilir mi?

  Devamını Oku