1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Denetim / Mali Yönetim

  Ayniyat kayıtlarında bulunan taşınmazların fiilen olmaması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Denetim / Mali Yönetim

  Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan kişiler, taşeron işçiler, gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Denetim / Mali Yönetim

  Her bir harcama birimine verilen aynı mahiyetteki ihtiyacın, tek bir elden, destek hizmetlerini yürüten birim tarafından ihale edilmemesi, her birimin kendi ihtiyacını ayrı alması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Denetim / Mali Yönetim

  Taşınır veya taşınmaz muhasebe kayıtlarının doğru yapılmamış olması nedeniyle kamu zararı iddiasından bulunulması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Denetim / Mali Yönetim

  İdarenin iki ayrı yerden ISO 9001/2000 belgesinden alması idarenin takdir yetkisi kapsamında olup, bir tane belge varken ikinci belgeye gerek olmadığı yorumu yerindelik denetimi yapma anlamına gelir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Denetim / Mali Yönetim

  mahallî idarelerin denetimi ile ilgili olarak, idarî işlemler ile malî işlemlerin ve özellikle belediyelerin malî işlemler dışındaki diğer idarî işlemlerinin mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde tanımının yapılamayacağına ve dolayısıyla bu kavramların sınırlarının açık ve kesin bir biçimde belirlenemeyeceğine.

  Devamını Oku