1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Zabıta memuru olan bir kişinin belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atanması halinde, ek ödeme, yan ödeme ve tazminatlardan yararlanma imkanı var mıdır? Hangi şartlara dikkat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Birim fiyatlı hizmet alım ihalesinde, götürü bedel teklif alınan iş kalemlerinde iş artışına gidilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesine göre mi hareket edilmelidir. Fiyat farkı hesabında ihale tarihinin mi, ihale tarihinden bir önceki ayın indeksinin mi dikkate alınması gerekir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kira bedellerinin zamanında ödenmeyecek, vekalet ücreti, faiz ve masraf ödenmesine neden olunması kamu zararı mıdır? Hangi hallerde gecikmelerden kaynaklı ödemeler kamu zararı olarak ele alınmaz?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Sorumluluk

  Nakit yetersizliği veya ödenek yetersizliği nedenleriyle, faturaların zamanında ödenmemesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan cezalardan kamu görevlilerinin sorumluluğu var mıdır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Eşleri çalışan kişilere yapılan aile yardımı ödeneği kamu zararı olarak ele alınabilir mi? Bu kapsamda ödeme yapan kişiler bundan sorumlu tutulabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  İhale İptali

  İhale yetkilisi tarafından iptal edilen bir ihaledeki en düşük teklif sahibi firmanın teklif tutarı ile yeni yapılan sözleşmedeki bedel kıyas edilerek kamu zararına hükmedilebilir mi? İptal edilen ihalelerden dolayı kamu zararına hükmedilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Belediye çevre koruma müdürlüğü bünyesinde çalışan memurlara fazla mesai ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Belediyeler, bir derneğin yaptığı yarışmada dağıtacağı bilgisayarları alabilir mi? Buna yönelik olarak bütçeden harcama yapabilir mi? Bu şekilde yapılan işlemlerde hangi hususlara (ortak hizmet projesi vb.) dikkat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hukuk işleri müdürlüğünü tedviren yürüten ve avukat olmayan kişilere (Başkan yardımcısına) avukatlık vekalet ücreti ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Belediyeler tarafından düzenlenen gezi vb organizasyonlara kişilerinden mükerrer katılması, birden fazla katılması mümkün müdür? Bu şekilde katılımlarda hakediş ödemeleri tam olarak yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin ödemelerinde fiyat farkı hesabı yapılabilir mi? Önceki kararname dönemine ait ama yine de sözleşme serbestisi kapsamında konu ele alınmakta ve doğru hareket edilmektedir.

  Devamını Oku