1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Sorumluluk

  Para temsili araçlar ile yemek ihalesine çıkılması ve bunun kamu zararı olarak ele alınması halinde, ihale komisyonu üyeleri harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi ile birlikte kamu zararından sorumlu tutulabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Sayıştay temyiz kurulunun bozma kararına göre; para temsili araçlar (ticket, multinet vb.) ile yemek ihalesine çıkılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Teknik hizmetler sınıfında çalışan personellerin açık çalışma alanlarında fiilen çalışması olmamasına karşın, ek özel hizmet tazminatı ödenebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Geçici Teminat

  Geçici teminatın tamamı mı, yoksa % 3 ü mü gelir kaydedilir? KİK ve idare mahkemeleri % 3’ünün gelir kaydedileceğini üzeri tutarın iadesini söylemekle birlikte, Sayıştay % 3’ün üzeri kısmın iadesine mi karar verdi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Belediye meclisi tarafından karara bağlanan servis (S) ücretlerinin tahsil edilmemesi neticesi verilen tazmin kararı üzerine, sorumluların ilgililere yazılar göndermesi, ödemeyenlerin çalışma izinlerini iptal etmesi ve alacağın zamanaşımına uğramaması gerekçeleri karar düzeltmeye konu olabilir mi ve bu sebeple sorumluluktan kurtulma söz konusu olabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek yardımı para temsili araçlar (Multinet, ticket vb.) ile yapılabilir mi? Bu şekilde yapılan yardımlarda kamu zararı ortaya çıkar mı? Yemek maliyetinin yarısının mı, yoksa bütçe uygulama talimatlarında belirtilen asgari tutarın mı memurlardan alınması gerekir?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde uygulama projesi ve inşaat mahal listesinde öngörülen ısı yalıtım malzemesi yerine farklı bir ısı yalıtım malzemesi kullanılması kamu zararı oluşturur mu? “19.055/C1 Poz Numaralı 5 cm Kalınlıkta XPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” imalatı yerine “19.055/024 Poz Numaralı 6 cm Kalınlıkta EPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” imalatı kullanılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Ödeme (Mal)

  Akaryakıt alımlarında, idare otomasyon sistemi ile akaryakıt firmasının pompasından çıkan ödeme kaydedici cihaz fişleri arasındaki farklılıklar akaryakıtın alınmadığına gerekçe midir ve bundan dolayı kamu zararına hükmedilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Karar düzeltme talebi ile Sayıştay Temyiz Kurulu ilamı infazının durdurulabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Kamulaştırılan taşınmazların emlak beyan değeri ile kamulaştırma değeri arasında farklılık olması halinde, kamulaştırma değeri üzerinden emlak vergisi tahakkuku yapılması ve vergi alınması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Ceza

  Sözleşme tamamlandıktan sonra, teknik şartnameye aykırılıktan dolayı geçmişe yönelik ceza kesintisi yapılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Sorumluluk

  Harcama yetkilisi ve ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi, teknik şartnameye aykırı araç çalıştırılmasından dolayı sorumlu olabilirler mi?

  Devamını Oku