1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Teknik şartnamesinde araçların modellerine yönelik düzenleme yapılmasına ve yüklenici tarafından da getirilen araçların bu model yıllarına aykırı olmasına rağmen ceza kesintisi yapılmaması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama hizmet alımında, şoförlere Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen sınırlamanın (Brüt asgari ücretin yüzde elli fazlası) üzerinde ödeme yapılması mümkün müdür? Bu şekilde bir ödeme kamu zararı olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Belediyelerce alınacak binek araçların Bütçe Kanunu ve T cetveli ile getirilen sınır üzerinde olması ve her türlü vergi öncesi satın alma bedelinin azami sınırı aşması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Kiralanan araçların bayram ve tatil günlerine denk gelen zamanlarda çalıştırılmaması halinde, hakedişler tam olarak ödenir mi, ödenirse kamu zararı ortaya çıkar mı?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda Bakanlar Kurulunca yayımlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerdeki araç kasko değerinin % 2’sinin aşılamayacağı kuralına uyulmasına gerek var mıdır? Bu oranın üzerinde ödeme yapılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama (Shuttle) hizmet alım işine ait sözleşme, eki belgeler ve araç ruhsatları incelendiğinde, söz konusu işte hizmet alımı suretiyle kiralanan araçların üç tanesinin teknik şartnameye aykırı olduğu anlaşılmıştır. Bu araçlar için ceza kesilmesi gerekmekte olup, yüklenici ile imza edilen sözleşme feshedimediğinden, teknik şartnameye aykırı hareketten kaynaklı olarak teminatın gelir kaydedilmesine gerek bulunmadığına,

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama hizmet alımında yabancı menşeli araçlar kiralanmasının Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlıdır.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araçların belediye personeli yanında taşeron işçileri de taşıması, araçların başka işlerde kullanıldığı anlamına gelmez.

  Devamını Oku