1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Yüklenicinin ihale dokümanında yazmamasına rağmen, mevzuata aykırı olarak alt yüklenici çalıştırması halinde sözleşmenin feshedilmesi gerekir mi? Feshedilmemiş sözleşmeden dolayı teminatların gelir kaydedilmemesinden dolayı ortaya kamu zararı çıkar mı?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Karşılıklı anlaşma yoluyla hizmet işlerinin feshedilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmede belirlenen iş bitim tarihinden önce feshedilen işlerde ihtar tarihi ile fesih tarihi arasında geçen süre için gecikme cezası hesaplanması mevzuata uygun değildir.

  Devamını Oku