1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İhalenin iptal edilmesi neticesinde, ihale yapılmayıp ihtiyacın 2 şer aylık pazarlık ihaleleri ile alınması kamu zararı olarak ele alınabilir mi? Kamu zararı olarak ele alınmasına veya alınmamasına gerekçeler neler olabilir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Açık ihale usulü ihale işin yapılmayıp da doğrudan temin yöntemine göre gerçekleştirilmesinde kamu zararı bulunmuyorsa ilişilecek bir husus bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık usulü ihalelerde ikinci teklifler toplam bedel üzerinden değerlendirilmekte olup, istekli ikinci fiyat teklifinde bazı iş kalemlerinin fiyatını yükseltmiş ve işin devamı sırasında fiyatı yükseltilmiş olan iş kalemlerinin miktarlarında artışa gidilmesi sonucu ilk teklife esas birim fiyatların esas alınması durumunda fiilen yükleniciye daha düşük ödeme yapılacağı sonucu doğmuş olsa bile, yapılan işlemde mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Farklı projelerle ilgili olan işlerin, ayrı ayrı doğrudan temin veya pazarlık yöntemleriyle alınmış olması parasal limitlerin altında kalınmak amacıyla işin parçalara bölünmesi olarak kabul edilmeyecek ve kamu zararından bahsedilemeyecektir.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İhale yöntemi kullanılmadan hizmet alımı işlerinin doğrudan temin yönteminin (b) maddesine göre, kamu zararı da oluşmadığı müddetçe, yapılmasında sakınca bulunmamaktadır, belediyeler şirketlerinden bu sebeple doğrudan hizmet alımı yapabilirler.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Mevsim şartlarına göre alınan, stoklama ve muhafaza etme imkanı olmayan miatlı ilaçların kısımlara bölünmek suretiyle alınmasında sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Farklı zamanlarda ihtiyaç duyulan çiçek ve çelenk işlerinin, önceden öngörülebilir olduğunu iddia etmek mümkün olamayacağından, ihtiyacın kısımlara bölünmesinden bahsedilemez.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Farklı harcama birimlerince farklı zamanlarda ihtiyaç duyulan farklı hizmetlerin aynı hizmet türü şeklinde değerlendirilmesi ve ihtiyacın kısımlara bölünmesinden bahsedilebilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Avans usulü ile yapılan kuru pasta, çay, şeker, buket çiçek, su vb. mal alımlarının genellikle aynı ya da istisnaen farklı firmalardan farklı fiyatlarla temin edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık yönteminin gerekçeleri idarelerce her ihale için ayrı ayrı belirlenebilecek olup, şartların oluşması halinde 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre ikmal inşaat yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İhalenin ihale yetkilisince onaylanmayarak alımın daha yüksek fiyatla DMO dan gerçekleştirilmesinde mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık Usulünde İkinci Teklif Sunmayan İsteklinin İlk Teklifi Daha Düşük Olmasına Rağmen İhale Dışı Bırakılması Kamu Zararı Oluşturur.

  Devamını Oku