1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Ceza

  Sözleşme tasarısının cezalar ve diğer hususlar maddelerinde birbirine aykırı olarak ceza düzenlemesine yer verilmişse, hangisinin dikkate alınması gerekir? EKAP üzerinden yönlendirmelerin eksikliği ve hayatın olağan akışına aykırı ceza düzenlemesi olmayacağı gerekçesi, cezanın fahiş belirlendiği gerekçesi cezanın azaltılmasına gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Döner sermaye katkı payı ödemelerinden SGK (Sosyal güvenlik kurumu) kesintileri mahsup edilmeli midir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hukuk fakültesi dekanına hukuk işleri koordinatörlüğü görevi sebebiyle avukatlık vekalet ücreti ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Fiilen eğitim ve öğretime başlamamış okullarda öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Sorumluluk

  Teminatın güncellenerek gelir kaydedilmediği hallerde, ortaya çıkan kamu zararından sadece muhasebe yetkilisi mi sorumludur? Harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğu var mıdır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Firmaların ödeme gücünün olmaması ve idareden alacaklarının olmaması sebepleriyle, kamu zararının tahsil edilmemesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Asilde aranan şartları taşımayan bir kişiye vekalet ettiği kadronun ödenekleri (zam ve tazminatları) verilebilir mi, ödemeleri yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Döner sermaye gelirlerinin elde edilmesinde katkısı olmayan, hastanede görevli olmayan idari personele (inceleme heyeti vb adlarla kurulmuş olan ve rektör tarafından görevlendirilen) döner sermaye katkı payı ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Bitki satın alınması işinde, alınan bitkilere virüs bulaşması ve bu sebeple yüklenicinin bitkileri zamanında teslim edememesi haklı neden midir? Süre uzatımı verilebilir mi? Yer tesliminin idare adresi olduğu hallerde, malın taşınmasıyla ilgili sorumluluk tamamen yükleniciye mi aittir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Geçici Teminat

  Geçici teminat verildiği kadar mı, yoksa sadece % 3’ü kadar mı gelir kaydedilir?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri için belediye bütçesinden harcama yapılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Tahakkuk etmiş emlak vergilerinin tahsil edilmemesi ve zamanaşımına uğratılması kamu zararı mıdır? Bu noktada zamanaşımını kesen veya sürelerin yeniden hesabına neden olan hususlar ne şekilde dikkate alınacaktır?

  Devamını Oku