1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan, çöp toplama vb., ihalelerde çalışan personellerin kıdem tazminatlarının belediye, kamu kurum kuruluş bütçesinden karşılanması mümkün müdür? Mümkünse hangi şartlara dikkat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kendi isteği ile ayrılan kişilere kıdem tazminatı ödenmesi veya ayrılması mümkün olan bir kişiye sırf kıdem tazminatı ödenmesi için işlem yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşyeri hekimliği sözleşmesi sona eren 657 sayılı Kanuna tabi kurum doktoruna 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre sadece işçilere tanınan bir hak olan kıdem tazminatı ödenmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşveren çalışma şartlarında değişikliği kabul etmeyen işçinin iş akdini 4857 sayılı İş Kanununun 22. maddesine göre kıdem tazminatı ödemek suretiyle fesh edebilir.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kişi dilekçesinde "Kıdem tazminatının ödenmesi şartıyla işçi kadrosundan dilekçe tarihi itibariyle istifa ediyorum." demiş ve Belediye Başkanı buna "OLUR" vermiştir. İdare ilgilinin sözleşmesini fesih etmeyi uygun görmeyecek olsaydı, şartlı dilekçe üzerine işlem yapmazdı. Tazminat ödenmeksizin talepte bulunmasını isterdi. Bunu yapmadığına göre, ilgilinin hizmet sözleşmesinin idare tarafından feshedildiğini ve 1475 sayılı Kanunun 14. maddesinde sayılan kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren sebebin gerçekleştiğini kabul etmek gerekir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı hesabında ilgililere yapılmış olan ödemelerin 360'a değil, 365 sayısına bölünmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı hesabında fazla çalışma ücretlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku