1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Belediyelerde, yemek yiyen personellerden yemek maliyetinin ne kadarının tahsil edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  İhale dokümanında öngörülen yemek bedelinin, hizmet alımlarında yüklenici tarafından işçilerine ödenmemesi kamu zararı olarak değerlendirilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Çalışılmayan döneme denk gelen yemek ve yol bedellerinin kesilmemesi kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Asgari ücretin artmasına rağmen, yemek prim istisna tutarlarının ihale tarihindeki asgari ücret üzerinden hesap edilmesi ve yemek prim istisna tutarının hakedişten kesilmemesi kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Hizmet alım ihaleleri kapsamında çalışan personellerin yemek ve konaklama bedellerinin ödenmesi hangi şartlarla mümkündür?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Hizmet alımlarında işçilerin çalışmadıkları pazar günleri için yol ve yemek bedeli ödenmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku