1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminatın güncellenmeden gelir kaydedilmesi kamu zararı olarak ele alınabilir mi? Muhasebe yetkilisi bundan tek başına mı sorumludur?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminatın gelir kaydedileceği hallerde, güncellemeden gelir kaydetme işlemi olabilir mi? Kesin teminatın güncellenmeden gelir kaydedilmesinden muhasebe yetkilisi tek başına mı sorumludur?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilen işlerde teminatın gelir kaydedilmesi halinde güncelleme işlemi yapılmamasında mevzuata aykırılık olmadığı.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Teminatlar gelir kaydedileceği zaman alındığı tarih ile gelir kaydedileceği tarih dikkate alınarak güncellenerek gelir kaydedilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Fiyat farkından ek kesin teminat alınmamış olsa da, toplam yapılan ödeme sözleşme bedelinin altında olduğundan, kamu zararı da oluşmadığından sorun bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Mahkeme kararıyla yükleniciye iadesine karar verilen kesin teminatın gelir kaydedilmemesi nedeniyle kamu görevlilerine sorumluluk yüklenemeyeceğine

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat ve ek kesin teminatların tutarı ile kesin teminat ve ek kesin teminatın güncellenen tutarları arasındaki fark tutarın bu hakediş ödemesinden kesilmek suretiyle yükleniciden tahsil edilmediği, dolayısıyla yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

  Devamını Oku