1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhalede elenen firmaların şikayet haklarını kullanmaması, hatalı elenme nedeni olarak görülmeye ve hatalı elemeden dolayı kamu zararına hükmedilmesine engel midir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale komisyonunun takdir hakkını kullanıp, sunulan iş deneyim belgesini benzer iş kapsamında değerlendirmemesi ve istekliyi ihale dışı bırakması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale Komisyonunun yapılan teklifleri değerlendirirken takdir hatası yapması, kabul etmesi gereken bir teklifi değerlendirme dışı bırakması halinde değerlendirme dışı bırakılan teklif ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi arasındaki farkın kamu zararı olarak değerlendirilemeyeceği.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İdari şartnamede yer alması gereken bir yeterlik kriterine teknik şartnamede yer verilmesi halinde, bu belgeyi sunmayan isteklinin ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Kamu İhale Kanunu'nun 10. Maddesinde sayılan durumlarda olmadığına dair taahhütnamede "ihale tarihi itibariyle" ifadesinin yer almaması halinde istekli ihale dışı bırakılmalı

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Geçici teminat mektubunda yapılan bir harflik yanlışlıktan dolayı firma değerlendirme dışı bırakılmaz.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Kısmi alıma açık bir ihalede, sadece tek kısma teklif veren ancak, teklif mektubunda işin tamamına ifadesine yer veren firmaların değerlendirme dışı bırakılmasında sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Söz konusu firmanın rakamla yazdığı teklif bedelinin para birimini "YTL", yazıyla ise "Türk lirası" olarak göstermesi, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca "teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması" kuralına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle, söz konusu firmanın teklifinin ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  YTL üzeriden işlemlerin yapıldığı dönemlerde, TL üzerinden teklif veren isteklinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale komisyonu tarafından yapılması gerekli olan mali tablo inceleme görevi, üçüncü bir kişiye, YMM'ye yaptırılamaz.

  Devamını Oku