1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Alacakların Önceliği

  Alacak temlik edildikten sonra, öncelikle temlik alana değil de hakediş ödemelerinin temlik eden yüklenici firmaya yapılmış olması kamu zararı mıdır? Yapılan ödeme hatalı kişiye yapılmış bir ödeme olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Alacakların Önceliği

  İhale komisyonu "zarf açma ve belge kontrol tutanağının imzalı bir suretini" talep edilmesi halinde açık oturumdan hemen sonra vermek zorunda mıdır?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Alacakların Önceliği

  Belediye Şirketinde Görevlendirilen Belediye Memuruna Huzur Hakkı Dışında Ücret Ödenmesi Kamu Zararı Doğurur Mu?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Alacakların Önceliği

  Yüklenicinin hakedişi tahakkuk ettiğinde idarenin banka hesaplarında bu ödemeyi yapacak kadar nakit bulunsa bile, bütçe emanetleri hesabına daha önce alınmış olan borçlar ödenmiş ve yükleniciye yapılması gereken ödeme daha ileriki bir vadeye sarkmıştır. Döviz kuru üzerinden yapılan ödemelerde lehte ve aleyhte kur farkları oluşabildiğinden, idare aleyhine ortaya çıkan kur farkı kamu zararı olarak değerlendirilemez.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Alacakların Önceliği

  Damga vergisinin sözleşme sürecinde artması halinde, yeniden damga vergisi alınıp alınmayacağı, alınacak damga vergisinin tutarının ne olacağı hakkında görüş.

  Devamını Oku